Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Strängaggregeringsfunktioner

Den här delen beskriver strängrelaterade aggregeringsfunktioner.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning samt syntaxen för funktionen. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Strängaggregeringsfunktioner i dataladdningsskriptet

Strängaggregeringsfunktioner i diagram

Följande diagramfunktioner kan användas för att aggregera strängar i diagram.