Gå till huvudinnehåll

Skriptprefix

Prefix kan sättas framför vissa vanliga satser, men aldrig framför kontrollsatser. Prefixen when och unless kan emellertid användas som suffix i ett fåtal tillägg i kontrollsatser.

Alla nyckelord i skriptet kan skrivas med antingen versaler eller gemener. Fält- och variabelnamn är dock skiftlägeskänsliga.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning samt syntaxen för funktionen. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.