Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Crosstable

Prefixet crosstable används för att omvandla en korstabell till en rak tabell, det vill säga en bred tabell med många kolumner omvandlas till en hög tabell där kolumnrubrikerna placeras i en enda attributkolumn.

Syntax:  

crosstable (attribute field name, data field name [ , n ] ) ( loadstatement | selectstatement )

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
attribute field name Fältet som innehåller attributvärdena.
data field name

Fältet som innehåller datavärdena.

n

Antalet kvalificerande fält som föregår den tabell som ska omvandlas till generisk form. Standard är 1.

En korstabell är en vanlig tabelltyp, som består av en datamatris mellan två eller fler ortogonala listor av rubrikdata. En av dessa används för kolumnrubriker. Exempelvis skulle man kunna ha en kolumn per månad. Resultatet av crosstable-prefixet blir att kolumnrubrikerna (till exempel månadsnamn) lagras i ett fält - attributfältet - och kolumndata (månadsnumren) lagras i ett andra fält: datafältet.

Exempel:  

Crosstable (Month, Sales) LOAD * from ex1.csv;

Crosstable (Month,Sales,2) LOAD * from ex2.csv;

Crosstable (A,B) SELECT * from table3;

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!