Gå till huvudinnehåll

RangeXNPV - skriptfunktion

RangeXNPV() returnerar det aktuella nettovärdet för ett schema av kassaflöden som inte nödvändigtvis är periodiskt. Resultatet anges i ett fördefinierat talformat (valuta). För att beräkna det aktuella nettovärdet för en serie periodiska kassaflöden används funktionen rangenpv (se RangeNPV).

Syntax:  

RangeXNPV(discount_rate, values, dates[, Expression])

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
discount_rate Räntesatsen per period.
values Ett kassaflöde ellen en serie kassaflöden som motsvarar ett schema över betalningsdatum. Varje värde kan vara ett enstaka värde eller ett intervall av värden som de returneras av en postöverskridande funktion med en tredje valfri parameter. Värdeserien måste innehålla minst ett negativt och ett positivt värde.
dates Ett betalningsdatum eller ett schema över betalningsdatum som motsvarar kassaflödesbetalningar.

Begränsningar:  

Textvärden, NULL-värden samt saknade värden ignoreras.

Alla betalningar diskonteras utifrån ett 365-dagarsår.

Exempeltabell
Exempel Resultat

RangeXNPV(0.1, -2500,'2008-01-01',2750,'2008-09-01')

Returnerar 80,25

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till de fält som listas i resultatkolumnen till ett ark i din app för att se resultatet.

RangeTab3:

LOAD *,

recno() as RangeID,

RangeXNPV(Field1,Field2,Field3) as RangeNPV;

LOAD * INLINE [

Field1|Field2|Field3

10|5|-6000

2|NULL|7000

8|'abc'|8000

18|11|9000

5|5|9000

9|4|2000

] (delimiter is '|');

Den resulterande tabellen visar de returnerade värdena för RangeXNPV för varje post i tabellen.
RangeID RangeXNPV
1 $-49.13
2 $777.78
3 $98.77
4 $25.51
5 $250.83
6 $20.40

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!