Gå till huvudinnehåll

Money# - skript- och diagramfunktion

Money#() konverterar en textsträng till ett monetärt värde i det format som har ställts in i laddningsskriptet eller operativsystemet, om inte en formatsträng tillhandahålls. Egna symboler för decimaler och tusentalsseparatorer är valbara parametrar.

Syntax:  

Money#(text[, format[, dec_sep [, thou_sep ] ] ])

Returnerad datatyp: dual

Argument:   

Argument
Argument Beskrivning
text

Textsträngen som ska utvärderas.

format

En sträng som beskriver det förväntade indataformat som ska användas när man omvandlar strängen till ett numeriskt intervall.

Om denna utelämnas används det valutaformat som definierats i operativsystemet.

dec_sep Sträng som specificerar decimalavgränsare. Om det utelämnas används värdet för MoneyDecimalSep som angetts i dataladdningsskriptet.
thou_sep Sträng som specificerar tusendelsavgränsare. Om det utelämnas används värdet för MoneyThousandSep som angetts i dataladdningsskriptet.

money#-funktionen beter sig vanligtvis som num#-funktionen, men hämtar standardvärdena för decimal- och tusentalsavgränsare från variablerna för valutaformat eller från operativsystemets inställningar för valuta.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!