Gå till huvudinnehåll

Rate - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar räntesatsen per period i en annuitet. Resultatet anges i ett fördefinierat talformat: Fix, två decimaler och %.

Syntax:  

Rate(nper, pmt , pv [ ,fv [ , type ] ])

Returnerad datatyp: numeriska.

rate beräknas ut med hjälp av iteration och kan ha noll eller fler lösningar. Om de successiva resultaten av rate inte konvergerar, returneras NULL.

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
nper Det totala antalet inbetalningsperioder i en annuitet.

pmt

Den inbetalning som görs varje period. Den kan inte ändras under annuitetens löptid. En betalning anges som ett negativt tal, till exempel -20.

pv

Det aktuella värdet (present value), eller den klumpsumma som en serie framtida inbetalningar för närvarande är värda. Om pv utelämnas, förutsätts 0 (noll).

fv

Det framtida värdet, eller den kassabehållning man vill uppnå efter att den sista räkningen betalats. Om fv utelämnas, förutsätts 0.

type

Ska sättas till 0 om inbetalningarna ska göras i slutet av perioden och 1 om inbetalningarna ska göras i början av perioden. Om type utelämnas, förutsätts 0.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!