Gå till huvudinnehåll

PV - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar det aktuella värdet av en investering.

PV(rate, nper, pmt [ ,fv [ , type ] ])

Returnerad datatyp: numeriska. Resultatet anges i ett fördefinierat talformat (valuta). .  

Det aktuella värdet är det totala belopp som en serie framtida inbetalningar för närvarande är värda. Om man exempelvis lånar pengar, är lånebeloppet det aktuella värdet för den som lånar ut.

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
rate Räntesatsen per period.
nper Det totala antalet inbetalningsperioder i en annuitet.

pmt

Den inbetalning som görs varje period. Den kan inte ändras under annuitetens löptid. En betalning anges som ett negativt tal, till exempel -20.

fv

Det framtida värdet, eller den kassabehållning man vill uppnå efter att den sista räkningen betalats. Om fv utelämnas, förutsätts 0.

type

Ska sättas till 0 om inbetalningarna ska göras i slutet av perioden och 1 om inbetalningarna ska göras i början av perioden. Om type utelämnas, förutsätts 0.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!