Gå till huvudinnehåll

FV - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar det framtida värdet av en investering baserat på periodiska, återkommande inbetalningar och en enkel årsränta.

Syntax:  

FV(rate, nper, pmt [ ,pv [ , type ] ])

Returnerad datatyp: numeriska. Resultatet anges i ett fördefinierat talformat (valuta). .

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
rate Räntesatsen per period.
nper Det totala antalet inbetalningsperioder i en annuitet.

pmt

Den inbetalning som görs varje period. Den kan inte ändras under annuitetens löptid. En betalning anges som ett negativt tal, till exempel -20.

pv

Det aktuella värdet (present value), eller den klumpsumma som en serie framtida inbetalningar för närvarande är värda. Om pv utelämnas, förutsätts 0 (noll).

type

Ska sättas till 0 om inbetalningarna ska göras i slutet av perioden och 1 om inbetalningarna ska göras i början av perioden. Om type utelämnas, förutsätts 0.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!