Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Räkneaggregeringsfunktioner

Räkneaggregeringsfunktioner returnerar olika slags beräkningar av ett uttryck över ett antal poster i ett dataladdningsskript eller ett antal värden i en dimension i ett diagram.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning samt syntaxen för funktionen. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Räkneaggregeringsfunktioner i dataladdningsskriptet

Räkneaggregeringsfunktioner i diagramuttryck

Följande räkneaggregeringsfunktioner kan användas i diagram: