Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Använda Skriptredigeraren

Skapa och kör dataladdningsskript från Skriptredigeraren och skapa kopplingar till datakällor. När du har laddat dina data blir de tillgängliga för analys i appen.

Klicka på Skriptredigeraren under fliken Förbered i navigeringsfältet så öppnas Skriptredigeraren.

Skriptredigeraren

Vyn för Data Storytelling.

Verktygsfält

Verktygsfält med de oftast använda kommandona för Skriptredigeraren.

Mer information om Dataladdningsskript finns i Spara dataladdningsskriptet, Felsökning i dataladdningsskriptet och Köra skriptet för att läsa in data.

Dataanslutningar

Under Datakopplingar kan du spara genvägar till de datakällor (databaser eller fjärranslutna dokument) som du använder ofta. Det är också här du startar valet av data att ladda.

Mer information finns i Koppla till datakällor och Välja data i Skriptredigeraren.

Textredigerare

Du kan skriva och redigera skriptkoden i textredigeraren. Varje rad i skriptet är numrerad. Dessutom är skriptet färgkodat efter syntaxkomponenter. Textredigerarens verktygsrad innehåller kommandon för Sök/ersätt, Hjälpläge, Ångra och Gör om. Det ursprungliga skriptet innehåller redan några färdiga inställningar för regionala variabler, till exempel SET ThousandSep=, som du vanligtvis inte behöver redigera.

Mer information om skript finns i Redigera dataladdningsskriptet och Översikt över skriptsyntax.

Delavsnitt

Dela upp ditt skript i delar för att göra det lättare att läsa och underhålla. Avsnitten exekveras uppifrån och ned.

Om du har lagt till data med kommandot Lägg till data, kommer du att ha ett dataladdningsskriptavsnitt som heter Autogenererat skript med den skriptkod som behövs för att ladda data.

Mer information finns i Organisera skriptkoden.

Utdata

Utdata visar status för autospara och alla meddelanden som har genererats under skriptexekveringen.

Snabbstart

Om du vill ladda en fil eller tabeller från en databas utför du följande steg i Dataanslutningar:

  1. Skapa ny anslutning som länkar till datakällan (om dataanslutningen inte redan finns).
  2. Dataval Välja data från kopplingen.

Alternativ Beskrivning

Global meny med navigeringsalternativ och åtgärder du kan utföra i appen.

Mer information om att bläddra med flikar och den globala menyn finns i Navigera med flikar.

Förbereda

Förbereda data. Du kan välja Datahanteraren, datamodellvyn eller Skriptredigeraren.

Alternativen är inte tillgängliga i publicerade appar, såvida du inte är appens ägare. Då kan du enbart öppna datamodellvyn.

Analysera

Analysera data. Du kan välja Ark eller Insikter.

Berätta

Använd dina data för att berätta en historia. Välj Storytelling.

Mer

Visa eller dölj appinformation, där du kan välja att redigera appinformation eller öppna appalternativ och ändra stilen på din app.
Anteckning om informationNär appen har publicerats kan du inte redigera appinformation eller öppna appalternativ.
Felsök

Felsök skriptet.

Mer information finns här: Felsökning i dataladdningsskriptet

Ladda data Ladda data

Kör skriptet för att läsa in data. Appen sparas automatiskt innan den läses in igen.

Mer information finns här: Köra skriptet för att läsa in data

öppna höger panel Växla till vyn Dataanslutningar.
Alternativ Beskrivning
Sök

Sök och ersätt text i skriptet.

Kommentera/ångra kommentar Kommentera/ta bort kommentarer.
Gör indrag Gör indrag.
Ta bort indrag Minska indrag.
Hjälp

Aktivera syntaxhjälpläget. I hjälpläget kan du klicka på ett syntaxnyckelord (i blått) i redigeraren och få detaljerad syntaxhjälp.

Anteckning om informationDet går inte att redigera skriptet i hjälpläge.
Ångra

Ångra den senaste ändringen i det aktuella avsnittet (det är möjligt att ångra flera steg). Detta motsvaras av snabbkommandot Ctrl+Z.

Gör om Gör om senaste Ångra i det aktuella avsnittet. Detta motsvaras av snabbkommandot Ctrl+Y.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!