Gå till huvudinnehåll

Syntetiska dimensionsfunktioner

En syntetisk dimension skapas i appen av värden som genererats från de syntetiska dimensionsfunktionerna och inte direkt från fält i datamodellen. När värden som genererats från en syntetisk dimensionsfunktion används i ett diagram som en beräknad dimension skapar detta en syntetisk dimension. Syntetiska dimensioner gör att du kan skapa till exempel diagram med dimensioner med värden som kommer från dina data, det vill säga, dynamiska dimensioner.

Anteckning om informationSyntetiska dimensioner påverkas inte av urval.

Följande syntetiska dimensionsfunktioner kan användas i diagram.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning samt syntaxen för funktionen. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.