Gå till huvudinnehåll
Set-modifierare som använder set-funktioner

PÅ DEN HÄR SIDAN

Set-modifierare som använder set-funktioner

Ibland behöver du definiera en uppsättning fältvärden med hjälp av en nästlad set-definition. Till exempel kanske du vill välja alla kunder som har köpt en viss produkt, utan att välja produkten.

I sådana fall använder du elementuppsättningsfunktionerna P() och E(). Dessa returnerar elementuppsättningar med möjliga värden respektive uteslutna värden för ett fält. Inom parenteserna kan du ange fältet i fråga och ett set-uttryck som definierar omfattningen. Exempel:

P({1<Year = {2021}>} Customer)

Det returnerar uppsättningen med kunder som har haft transaktioner under 2021. Du kan använda det här i en set-modifierare. Exempel:

Sum({<Customer = P({1<Year = {2021}>} Customer)>} Amount)

Det här set-uttrycket kommer att välja dessa kunder men kommer inte att begränsa urvalet till 2021.

Dessa funktioner kan inte användas i andra uttryck.

Dessutom kan endast naturliga uppsättningar användas i elementuppsättningsfunktionerna. Det vill säga, en uppsättning med poster som definieras genom ett enkelt urval.

Till exempel kan den uppsättning som anges med {1-$} inte alltid definieras genom urval och det är därför inte en naturlig uppsättning. Användning av dessa funktioner med icke-naturliga uppsättningar returnerar oväntade resultat.

Exempel: Diagramuttryck för set-modifierare som använder set-funktioner