Gå till huvudinnehåll

GetAlternativeCount - diagramfunktion

GetAlternativeCount() används för att hitta antalet alternativa (ljusgrå) värden i det identifierade fältet.

Syntax:  

GetAlternativeCount (field_name)

Returnerad datatyp: heltal

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
field_name Fältet som innehåller dataintervallet som ska mätas.

Exempel och resultat:  

I följande exempel används fältet First name som laddas i en filterruta.

Exempel och resultat
Exempel Resultat

Anta att John har valts under First name.

GetAlternativeCount ([First name])

4 eftersom det finns 4 unika och uteslutna (grå) värden under First name.

Anta att John och Peter är valda.

GetAlternativeCount ([First name])

3 eftersom det finns 3 unika och uteslutna (grå) värden under First name.

Anta att inga värden är valda under First name.

GetAlternativeCount ([First name])

0 eftersom det inte finns några val.

Data som används i exemplet:

Names:

LOAD * inline [

First name|Last name|Initials|Has cellphone

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!