Gå till huvudinnehåll

Stapel- och ytdiagram

Anteckning om informationStapel- och ytdiagrammet tas bort från och med May 2021. Befintliga stapel- och ytdiagram kommer att fungera även i fortsättningen. Funktionerna i stapel- och ytdiagrammet har lagts till i stapel-, linje- och kombinationsdiagrammen.
Stapeldiagram
Linjediagram
Kombinationsdiagram

Du kan använda stapel- och ytdiagrammet (Stapel- och ytdiagram) för att skapa enkla eller flervärdes stapeldiagram och ytdiagram. Du kan förbättra diagrammen med övergångar och kopplingar och använda alternativet 100 %-stapeldiagram för att göra alla flervärdesstapeldiagram samma höjd. Stapel- och ytdiagrammet ingår i visualiseringspaketet.

Dimensioner och mått för stapel- och ytdiagrammet
Dimensioner Mått Resultat
ingen dimension upp till 10 mått Ett enkelt stapeldiagram med en stapel för varje mått.
1 dimension 1 mått Ett enkelt stapeldiagram med en stapel för varje dimensionsvärde.
1 dimension upp till 5 mått Ett flervärdes stapeldiagram med en stapel för varje dimensionsvärde eller ett ytdiagram.
2 dimensioner 1 mått Ett flervärdes stapeldiagram med en stapel för varje värde i den första dimensionen eller ett ytdiagram. Varje stapel visar mätvärdet för varje värde i den andra dimensionen.

Recept för stapel- och ytdiagram

Här är några exempel på diagram du kan skapa med stapel- och ytdiagrammet.

100 % flervärdes stapeldiagram

I det här exemplet skapar vi ett flervärdes stapeldiagram där varje stapel har samma höjd. Du kan använda det för att jämföra stapelsegmenten relativt till varandra, men inte i absoluta värden.

Du behöver ett diagram med två dimensioner och ett mått. Ställ in följande egenskaper:

 • Utseende > Presentation > 100 %-staplar = 100 %-staplar
 • Utseende > Presentation > Rutnätshöjd relativt maxstapel = 1
 • Utseende > Färger och teckenförklaring >Enkla färger = Flerfärgade

A bar area chart where the stacked bars are displayed with equal height.

Vi kan lägga till kopplingar i diagrammet. Ställ in följande ytterligare egenskaper:

 • Utseende > Presentation > Visa stapelkopplingar = Staplar med kopplingar
 • Utseende > Presentation > Stapelmellanrum = 0,5
 • Utseende > Presentation > Yttre stapelmellanrum = 0

>A bar & area chart where the stacked bars are displayed with equal height, and connectors are used.

Ytdiagram

I detta exempel skapas ett ytdiagram. Du kan använda samma datauppsättning som i tidigare exempel. Ställ in följande egenskaper:

 • Utseende > Presentation > 100 %-staplar = Ej 100 %
 • Utseende > Presentation > Rutnätshöjd relativt maxstapel = 1,1
 • Utseende > Presentation > Visa stapelkopplingar = Staplar med kopplingar
 • Utseende > Presentation > Stapelmellanrum = 1
 • Utseende > Presentation > Yttre stapelmellanrum = 0

Bullet chart visualization.

Precis som med flervärdes stapeldiagrammet kan du göra ett 100 % ytdiagram genom att ändra på följande egenskaper:

 • Utseende > Presentation > 100 %-staplar = 100 %-staplar
 • Utseende > Presentation > Rutnätshöjd relativt maxstapel = 1

100% area chart

Ändra utseende på diagrammet

Du kan ändra utseende på diagrammet.

Lägga till kopplingar

Du kan lägga till kopplingar mellan staplar genom att ställa in Utseende > Presentation > Visa stapelkopplingarStaplar med kopplingar . Du kan justera kopplingarnas bredd med inställningen Stapelmellanrum. Om du ställer in Stapelmellanrum på 1 får du ett ytdiagram.

Ställa in flervärdesstaplar på 100 %

Du kan ställa in staplarna på att vara lika höga för att jämföra stapelsegment relativt till varandra. Utseende > Presentation > 100 %-staplar till 100 %-staplar

Lägga till övergångar

Du kan lägga till övergångseffekter när diagrammet uppdateras genom att välja urval under Utseende > Övergångar.

Begränsningar

Information om allmänna begränsningar finns i Begränsningar.

Negativa mätvärden stöds inte.