Gå till huvudinnehåll
Ytskikt

PÅ DEN HÄR SIDAN

Ytskikt

Ett ytskikt visar områden på kartan som länder eller delstater. Med polygongeometri laddat i ett fält kan det presentera ett anpassat område.

Med ett ytskikt motsvarar varje dimensions värde en visad yta. Genom att använda färger med ytskiktet kan du visa olika måttvärden för områdena. I egenskapspanelen under Utseende > Färger och teckenförklaring, ändrar du Färger till Anpassad där alternativen Per mått och Per uttryck är tillgängliga.

Karta med ytskikt som visar delstater och territorier i Australien färglagda enligt befolkning.

Map with area layer.

Lägga till ett ytskikt

  1. Gör ett av följande:

    • Dra och släpp ett fält på kartan, välj Lägg till som nytt skikt och välj Lägg till som områdesskikt.
    • I Skikt i egenskapspanelen, klicka på Lägg till skikt och välj Områdesskikt. Klicka på Lägg till i Dimensioner, och välj ett fält som innehåller ytdata som kan användas som dimension.
  2. Om det finns problem med punktplatser kan du justera platsinställningar i Platser på egenskapspanelen.

    Begränsa platsomfattning i kartskikt

När skiktet har lagts till kan du justera dess utseende och andra inställningar i egenskapspanelen. Mer information om inställningar finns här Egenskaper för kartor.