Gå till huvudinnehåll

Felsökning – navigera och interagera med Qlik Sense

I det här avsnittet beskrivs problem som kan uppstå när du navigerar och interagerar med Qlik Sense.

Åtkomst nekas när en app öppnas eller skapas

Från Qlik Sense april 2018, sker licenskontroll av användarbaserade licenser (professional och analyzer) när du försöker nå hubben.

Possible cause  

Du har försökt nå hubben utan behörighet som professionell eller analysverktygsbehörighet. Om du därefter tilldelas åtkomst har den licenskontrollen redan inträffat och du nekas åtkomst.

Proposed action  

Logga ut och logga tillbaka in igen.

Ikoner i hubben visas inte korrekt

Possible cause  

Hubbplatsen är inte känd som en tillförlitlig plats i Internet Explorer.

Proposed action  

Lägg till hubbplatsen som en betrodd plats i Internet Explorer.

 1. Internet ExplorerÖppna Verktyg > Internet-alternativ.
 2. Gå till fliken Säkerhet.
 3. Klicka på Betrodda webbplatser.
 4. Klicka på Webbplatser.
 5. Ange webbplatsadsressen för hubben i textfältet och klicka på Lägg till.
 6. Klicka på Stäng.
 7. Uppdatera webbläsarfönstret.

Jag får ingen åtkomst till hubben

Hubben är inte tillgänglig när du använder genvägen eller skriver in webbadressen i adressfältet i webbläsaren.

Internet Explorer 11 med säkerhetsinställningar

Possible cause  

En säkerhetsinställning för Internet Explorer 11 blockerar genvägen.

Proposed action (Microsoft Windows Server 2008 R2 eller Windows 8.1)

Lägg till datorn i det lokala nätverket.

 1. Internet ExplorerÖppna Verktyg > Internet-alternativ.
 2. Gå till fliken Säkerhet.
 3. Klicka på Lokalt nätverk.
 4. Klicka på Webbplatser.
 5. Klicka på Avancerat.
 6. Skriv https://<datornamn>/ i textfältet och klicka på Lägg till.
 7. Klicka på Stäng.
 8. Uppdatera webbläsarfönstret.

Proposed action (Microsoft Windows Server 2016)

Lägg till det fullständigt kvalificerade domännamnen (FQDN) på värden bland dina Betrodda webbplatser.

 1. I Internet Explorer, öppna Verktyg > Internet-alternativ.
 2. Gå till fliken Säkerhet.
 3. Klicka på Betrodda webbplatser.
 4. Klicka på Webbplatser.
 5. Klicka på Lägg till.
 6. Ange det fullständigt kvalificerade domännamnet på värden i textfältet och klicka på Lägg till.
 7. Klicka på Stäng
 8. Klicka på OK.
 9. Uppdatera webbläsarfönstret.

Jag kan inte få åtkomst till hubben från värddatorn

Jag försöker få åtkomst till hubben från samma dator som är värd för Qlik Sense-webbplatsen, men jag får ett meddelande om 401.1 Åtkomst nekas från webbläsaren.

Possible cause  

Loopback-säkerhetsinställningar i Windows Server kan förhindra åtkomst med ett fullständigt kvalificerat domännamn (FQDN) från samma dator som är värd för Qlik Sense-webbplatsen.

Proposed action  

Gå till hubben med en localhost-adress: https://localhost/hub.

Jag får åtkomst till hubben men kan inte se några strömmar alls

Possible cause  

Du har ingen behörighetstyp.

Proposed action  

Administratören för Qlik Sense måste ge dig tillgång eller inkludera dig i en behörighetsgrupp.

Se följande ämnen för mer information:

Hantera Qlik Sense-webbplatser: Hantera användaråtkomst

Hantera Qlik Sense-webbplatser: Hantera professionell åtkomst

Hantera Qlik Sense-webbplatser: Hantera analyseraråtkomst

Hantera Qlik Sense-webbplatser: Skapa inloggningsåtkomst

Jag kan inte nå hubben med Internet Explorer 11 när jag använder en IPv6-adress

Possible cause  

Det här är en känd begränsning i Internet Explorer 11 när IPv6-adresser används i URI:er.

Proposed action  

Använd IPv6-adresser i Microsoft Windows på det sätt som rekommenderas, genom att konvertera IPv6-adresser till litterala UNC-adresser.

Exempel på en IPv6-adress innan den konverteras:

 • fdf8:495:1688:1400::1032

Efter konvertering till en literal UNC-adress:

 • fdf8-495-1688-1400--1032.ipv6-literal.net

Du kan konvertera IPv6-adresser manuellt eller göra det automatiskt med ett onlineverktyg.

Jag kan inte skapa eller redigera ark och berättelser eller ta ögonblicksbilder

I vissa situationer kan du göra urval och navigera i en app men inte skapa nytt innehåll.

Enhet med liten skärm

Possible cause  

Du använder en enhet med en mycket liten skärm (480 pixlar bred eller mindre).

Proposed action  

Öppna appen från en dator eller en enhet med en större skärm.

Mer information finns i Utforska appar på en liten skärm.

Otillräcklig behörighet

Possible cause  

Du har inte behörighet att skapa innehåll.

Proposed action  

Administratören för Qlik Sense måste ge dig behörighet med säkerhetsregler. Mer information finns i Hantera Qlik Sense-webbplatser. Redigeraren för säkerhetsregler .

Jag får åtkomst till hubben men kan inte se några strömmar alls

Possible cause  

Du har inte tillgång till strömmen.

Proposed action  

Administratören för Qlik Sense måste ge dig tillgång med hjälp av säkerhetsregler. För mer information, Hantera Qlik Sense-webbplatser: Redigeraren för säkerhetsregler .

En inloggningsdialog visas när jag försöker navigera i hubben

Possible cause  

Du använder Windows Server 2012.

Proposed action  

Logga in med hjälp av dialogen. Efter detta kan du söka i hubben.

Jag kan inte använda fler än fem webbläsarflikar

Sidan laddas inte när jag öppnar fler än fem webbläsarflikar från hubben.

Possible cause  

Du använder Internet Explorer.

Proposed action  

Stäng en av de andra flikarna och läs in sidan igen. Du kan också använda en annan webbläsare om du vill arbeta med fler än fem flikar åt gången.

Felmeddelande: Appen är redan öppen

Jag använder Internet Explorer och felmeddelandet Appen är redan öppen visas när jag försöker öppna appen.

Possible cause  

Filen stängdes inte ordentligt efter att ha importerats.

Proposed action  

Stäng Internet Explorer och öppna Qlik Sense igen.

Felmeddelande: 403 Förbjuden

När jag försöker öppna en app eller navigera i hubben visas felmeddelandet 403 Forbidden (förbjuden).

Possible cause  

 • Det finns för många rotcertifikat på datorn (> ~300), vilket innebär att Qlik Sense-tjänsterna inte får tillstånd att kommunicera.
 • Du försöker få åtkomst till en resurs som du inte har behörighet för, i enlighet med regeluppsättningen i databasen.

Proposed action  

Ta bort alla oanvända rotcertifikat. För mer information, se följande hjälpartiklar för Microsoft:

Felmeddelande: 404 Hittades inte

När jag försöker öppna en app eller navigera i hubben visas felmeddelandet 404 Not Found (filen hittades inte).

Possible cause  

URL:en hänvisar till en resurs som inte finns.

Proposed action  

Stäng Internet Explorer och öppna Qlik Sense igen.

Felmeddelande: Internt serverfel 500

Felmeddelandet Internal server error 500 (internt serverfel) visas.

Possible cause  

Ett oidentifierat fel har uppstått!

Proposed action  

Kontrollera systemloggfilerna på följande platser:

 • %ProgramData%\Qlik\Sense\Log\Proxy
 • %ProgramData%\Qlik\Sense\Log\Repository

Om felmeddelandet visas flera gånger ska du kontakta en representant för Qlik Sense och tillhandahålla systemloggfilerna.

Felmeddelande: Untrustworthy Proxy SSL-connection/-certificate

När jag försöker öppna en app eller söka igenom hubben visas ett felmeddelandet om att proxy-SSL-anslutningen eller -certifikatet inte är betrott och frågar mig om jag vill göra ett undantag och lita på utfärdaren av certifikatet.

Possible cause  

Webbläsaren känner inte igen rotcertifikatet som betrott eftersom det inte är en känd utfärdare av certifikat som t.ex. Thawte eller VeriSign.

Proposed action  

 • Godkänn att göra ett undantag och lita på certifikatutfärdaren genom att svara Ja på frågan.
 • Kontrollera att du har installerat ett offentlig SSL-certifikat (på servern) eftersom du behöver det här för att kunna använda standardcertifikatet för Qlik Sense.

Mer information finns i Hantera Qlik Sense-webbplatser. Ändra proxycertifikat .

Jag kan inte öppna Qlik Sense Desktop i min webbläsare

Jag kan inte öppna Qlik Sense Desktop när jag skriver följande i webbläsarens adressfält: http://localhost:4848/hub.

Possible cause  

Du använder Microsoft Windows 10 och webbläsaren Edge.

Proposed action  

Använd en annan webbläsare när du använder Microsoft Windows 10.

Jag kan inte ändra ordning på elementen i appöversikten

Jag vill flytta ark eller berättelser i appöversikten men det går inte.

Possible cause  

Du använder musen på en hybridenhet.

Proposed action  

Gör ett av följande:

 • Stäng av stöd för enhet med pekskärm i den globala menyn (Menu).
 • Håll ned musknappen i några sekunder innan du flyttar sidan.
 • Alternativt kan du använda pekskärmen i stället och flytta elementet genom att trycka länge och dra.

Jag kan inte använda Qlik Sense på min iPad eller iPhone

Possible cause  

Ett eller fler av följande kan stoppa dig från att använda Qlik Sense på din iPad eller iPhone:

 • Privat surfning är aktiverad i webbläsaren. Om du surfar i privat läge på en iPad eller en iPhone kan inte den lokala lagringsplatsen användas och därmed kan inte Qlik Sense användas.
 • Cookies är inaktiverade i din webbläsare.
 • Din domän eller ditt IP-nummer är inte betrott.
 • Ditt certifikat är inte betrott.

Proposed action  

Gör ett eller fler av följande för att aktivera Qlik Sense på din iPad eller iPhone:

 • Inaktivera privat surfning i webbläsarinställningarna.
 • Aktivera cookies i webbläsarinställningarna.
 • Lägg till din domän eller ditt IP-nummer i tillåt-listan i Qlik Sense.

  Mer information finns i Hantera Qlik Sense-webbplatser. Skapa en virtuell proxy .

 • Använd ett certifikat som utfärdats och verifierats av en betrodd certifikatutfärdare (CA). För självsignerade certifikat lägger du till rotcertifikatet för din CA till din iPad.

  Mer information finns i Hantera Qlik Sense-webbplatser. Certifikat .

Läsriktningen är felaktig för mitt delade diagram

Läsriktningen i ett delat diagram har ändrats. Exempelvis kanske du delar ett diagram som har läsriktningen höger till vänster men läsriktningen i det delade diagrammet blir vänster till höger.

Possible cause  

Inställningen för läsriktningen har ändrats i appen efter diagrammet delades.

Proposed action  

Kontrollera att korrekt läsriktning har slagits på i inställningarna för applayout i appen som diagrammet delas från. Mer information finns i Aktivera läsriktningen höger till vänster.