Gå till huvudinnehåll

Felsökning – Skapa appar

I det här avsnittet beskrivs problem som kan uppstå när du skapar appar och visualiseringar i Qlik Sense.

Bilder inkluderas inte i en app som har flyttats från en Qlik Sense-miljö till en annan

Possible cause  

Du har skapat en app i Qlik Sense och flyttat appen till en annan Qlik Sense-miljö.

När du flyttar appar mellan Qlik Sense-miljöer är det inte säkert att bilderna flyttas med automatiskt. Bilderna måste hanteras manuellt, på olika sätt beroende på mellan vilka miljöer apparna har flyttats.

Proposed action  

Importera bilder från den Qlik Sense-miljö där appen skapades till målplatsen med hjälp av Qlik Management Console.

Mer information finns i Hantera Qlik Sense-webbplatser. Överföra objekt till innehållsbibliotek.

Bilder inkluderas inte i en app som har importerats från Qlik Sense Desktop till Qlik Sense

Possible cause  

Du har skapat en app i Qlik Sense Desktop och importerat appen till Qlik Sense.

När du flyttar appar mellan Qlik Sense-miljöer är det inte säkert att bilderna flyttas med automatiskt. Bilderna måste hanteras manuellt, på olika sätt beroende på mellan vilka miljöer apparna har flyttats.

Proposed action  

Importera bilderna från bildmappen i Qlik Sense Desktop-appen med hjälp av Qlik Management Console.

Mer information finns i Hantera Qlik Sense-webbplatser. Överföra objekt till innehållsbibliotek.

Anteckning om tipsBilder tas endast med automatiskt när du flyttar en app från en Qlik Sense Desktop-installation till en annan.

Standardplatsen för bilderna i Qlik Sense Desktop är <user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default.

Anteckning om informationOm du har organiserat bilderna i underordnade mappar i mappenContent\Default i Qlik Sense Desktop, ska dessa läggas till manuellt till appen tillsammans med dess ark, berättelser samt text- och bildobjekt efter att du har importerat bilderna.

Bilder inkluderas inte i en app som har flyttats från en Qlik Sense Desktop-installation till en annan

Possible cause  

Du har flyttat en app mellan Qlik Sense Desktop-installationer.

När du flyttar appar mellan Qlik Sense-miljöer är det inte säkert att bilderna flyttas med automatiskt. Bilderna måste hanteras manuellt, på olika sätt beroende på mellan vilka miljöer apparna har flyttats.

Proposed action  

  • Kopiera bilderna från datorn där appen skapades och klistra in dem i bildmappen på målplatsen.

Standardplatsen för bilderna i Qlik Sense Desktop är <user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default.

Bilderna jag vill använda verkar inte fungera

Bilderna utgör en del av appar som miniatyrbilder för appar, ark och berättelser, i text- och bildobjekt samt i berättelsens bilder.

Possible cause  

Du använder en bild i ett format som inte stöds.

Proposed action  

  • Konvertera bilden till ett av de format som stöds (png, jpg, jpeg eller gif).

Användning av Insight Advisor påverkar systemprestandan

Insight Advisor använder originalobjekt som fält i rekommenderade diagram.

Possible cause  

Diagrammen som genereras av Insikter väljer fält som resulterar i mindre effektiva diagram.

Proposed action  

  • Ändra vilka fält som ska visas för användare av publicerade appar.

Mer information finns i Dölja fält från analys.

Jag kan inte hantera mina appladdningsuppgifter i hubben

Jag vill visa mina appladdningsuppgifter i hubben, men jag ser inte Hantera laddningsuppgifter när jag högerklickar på en app.

Possible cause  

Säkerhetsregeln HubSectionTask är inaktiverad, eller du har inte läsbehörighet för resursfiltret HubSection_Task. Alternativt kanske du inte har läsbehörighet för appladdningsuppgifterna i hubben som konfigureras i QMC.

Proposed action  

Kontakta en QMC-administratör och be om läsbehörighet för HubSection_Task och appladdningsuppgifter i hubben.