Gå till huvudinnehåll
Komma åt ett ark från en sida

PÅ DEN HÄR SIDAN

Komma åt ett ark från en sida

När du spelar upp en berättelse kan du navigera från ett realtidsdataark till arket i arkvyn. Genom att göra detta får du åtkomst till det ursprungliga arket med de aktuella urvalen. Därefter kan du göra nya urval för att utveckla din berättelse vidare.

Gör följande:

  1. Medan du spelar upp berättelsen, navigera till en berättelsesida med ett realtidsdataark.
  2. Klicka på Gå till ark.

Du dirigeras till arket i arkvyn och får samtidigt med dig urvalen du har gjort i realtidsdataarket.