Gå till huvudinnehåll

NoOfRows - skript- och diagramfunktion

Funktionen NoOfRows returnerar antalet rader (poster) i en tidigare inläst tabell. Om funktionen används inom en LOAD-sats får den inte referera till den tabell som för närvarande används.

Syntax:  

NoOfRows(table_name)

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
table_name Tabellens namn.

Example:  

LET a = NoOfRows('tab1');