Gå till huvudinnehåll

FieldNumber - skriptfunktion

Skriptfunktionen FieldNumber returnerar numret på ett angivet fält i en tidigare inläst tabell. Om funktionen används inom en LOAD-sats får den inte referera till den tabell som för närvarande används.

Syntax:  

FieldNumber(field_name ,table_name)

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
field_name Fältets namn.
table_name Namnet på den tabell som innehåller fältet.

Om fältet field_name inte finns i table_name, eller table_name inte finns, returnerar funktionen 0.

Example:  

LET a = FieldNumber('Customer','tab1');