Gå till huvudinnehåll

FieldName - skriptfunktion

Skriptfunktionen FieldName returnerar namnet på fältet med det angivna numret inom en tidigare inläst tabell. Om funktionen används inom en LOAD-sats får den inte referera till den tabell som för närvarande används.

Syntax:  

FieldName(field_number ,table_name)

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
field_number Fältnumret till det fält som du vill referera till.
table_name Den tabell som innehåller det fält som du vill referera till.

Example:  

LET a = FieldName(4,'tab1');