Gå till huvudinnehåll

MinString - skriptfunktion

MinString() hittar strängvärden i uttrycket och returnerar det första textvärdet sorterade under ett antal poster, som definieras av en group by-sats.

Syntax:  

MinString ( expr )

Return data type: dual

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.

Limitations:  

Om inget textvärde hittas returneras NULL.

Examples and results:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen till ett ark i din app för att se resultatet.

Resulterande data
Exempel Resultat  

TeamData:

LOAD * inline [

SalesGroup|Team|Date|Amount

East|Gamma|01/05/2013|20000

East|Gamma|02/05/2013|20000

West|Zeta|01/06/2013|19000

East|Alpha|01/07/2013|25000

East|Delta|01/08/2013|14000

West|Epsilon|01/09/2013|17000

West|Eta|01/10/2013|14000

East|Beta|01/11/2013|20000

West|Theta|01/12/2013|23000

] (delimiter is '|');

 

Concat1:

LOAD SalesGroup,MinString(Team) as MinString1 Resident TeamData Group By SalesGroup;

SalesGroup

East

West

MinString1

Alpha

Epsilon

Givet att TeamData-tabellen är laddad som i föregående exempel och ditt dataladdningsskript har SET-satsen:
SET DateFormat='DD/MM/YYYY';':

LOAD SalesGroup,MinString(Date) as MinString2 Resident TeamData Group By SalesGroup;

SalesGroup

East

West

MinString2

01/05/2013

01062/2013