Gå till huvudinnehåll

Avg - skriptfunktion

Avg() hittar medelvärdet för aggregerade data i uttrycket över ett antal poster som definieras av en group by-sats.

Syntax:  

Avg([DISTINCT] expr)

Return data type: numeriska

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
DISTINCT Om predikatet distinct förekommer framför uttrycket kommer alla dubbletter att ignoreras.

Examples and results:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen till ett ark i din app för att se resultatet.

Resulterande data
Exempel Resultat

Temp:

crosstable (Month, Sales) load * inline [

Customer|Jan|Feb|Mar||Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec

Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22

Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15

Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27

Divadip|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94

] (delimiter is '|');

 

Avg1:

LOAD Customer, Avg(Sales) as MyAverageSalesByCustomer Resident Temp Group By Customer;

 

Customer MyAverageSalesByCustomer

Astrida 48.916667

Betacab 44.916667

Canutility 56.916667

Divadip 63.083333

Detta kan kontrolleras på arket genom att skapa en tabell som innehåller måttet:
Sum(Sales)/12

Givet att Temp-tabellen är laddad som i föregående exempel:

LOAD Customer,Avg(DISTINCT Sales) as MyAvgSalesDistinct Resident Temp Group By Customer;

Customer MyAverageSalesByCustomer

Astrida 43.1

Betacab 43.909091

Canutility 55.909091

Divadip 61

Enbart distinkta värden räknas. Dela summan med antalet värden som inte är dubbletter.