Gå till huvudinnehåll
Rename field

PÅ DEN HÄR SIDAN

Rename field

Denna skriptfunktion döper om ett eller flera Qlik Sense-fält efter att de har lästs in.

Anteckning om informationDet rekommenderas inte att du ger en variabel samma namn som ett fält eller en funktion i Qlik Sense.

Antingen syntaxen rename field eller rename fields kan användas.

Syntax:  

Rename Field (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })

Rename Fields (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })

Arguments:  

Argument Beskrivning
mapname Namnet på en tidigare inläst mappningstabell som innehåller ett eller flera par gamla och nya fältnamn.
oldname Det gamla fältnamnet.
newname Det nya fältnamnet.

Limitations:  

Det går inte att byta namn på två fält så att de får samma namn.

Example 1:  

Rename Field XAZ0007 to Sales;

Example 2:  

FieldMap:

Mapping SQL SELECT oldnames, newnames from datadictionary;

Rename Fields using FieldMap;