Gå till huvudinnehåll

Drop table

Genom att använda en drop table-sats kan man när som helst under skriptexekveringen avlägsna en eller flera interna tabeller i Qlik Sense ur datamodellen och därmed ur minnet.

Syntax:  

drop table  tablename {, tablename2 ...}

drop tables tablename {, tablename2 ...}

 

Anteckning om informationFormerrna drop table och drop tables accepteras båda.

Följande går förlorat till följd av:

  • De faktiska tabellerna.
  • Alla fält som inte ingår i kvarvarande tabeller.
  • Fältvärden i kvarvarande fält som härstammar enbart från borttagna tabeller