Gå till huvudinnehåll
Untag

PÅ DEN HÄR SIDAN

Untag

Den här skriptsatsen erbjuder ett sätt att ta bort taggar från fält eller tabeller. Om du försöker ta bort taggar från ett fält eller en tabell som inte finns i appen ignoreras försöket.

Syntax:  

Untag [field|fields] fieldlist with tagnameUntag [field|fields] fieldlist using mapnameUntag table tablelist with tagname

 

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
fieldlist Ett eller flera fält vars taggar ska tas bort, i en kommaavgränsad lista.
mapname Namnet på en mappningstabell som tidigare har lästs in via en LOAD- eller SELECT-sats för mappning.
tablelist En kommaavgränsad lista över tabellerna vars taggar ska tas bort.
tagname Namnet på den tagg som ska tas bort från fältet.

Example 1:  

tagmap:

mapping LOAD * inline [

a,b

Alpha,MyTag

Num,MyTag

];

Untag fields using tagmap;

Example 2:  

Untag field Alpha with MyTag2;