Gå till huvudinnehåll
Tag

PÅ DEN HÄR SIDAN

Tag

Den här skriptsatsen erbjuder ett sätt att tilldela taggar till ett eller flera fält eller tabeller. Om du försöker tagga ett fält eller en tabell som inte finns i appen ignoreras taggningen. Om det finns flera förekomster av ett fältnamn eller taggnamn används det senaste värdet.

Syntax:  

Tag [field|fields] fieldlist with tagnameTag [field|fields] fieldlist using mapnameTag table tablelist with tagname

 

Argument
Argument Beskrivning
fieldlist Ett eller flera fält som ska taggas, i en kommaavgränsad lista.
mapname Namnet på en mappningstabell som tidigare laddats in via en mapping Load- eller mapping Select-sats.
tablelist En kommaavgränsad lista över tabellerna som ska taggas.
tagname Namnet på den tagg som ska användas för fältet.

Example 1:  

tagmap:

mapping LOAD * inline [

a,b

Alpha,MyTag

Num,MyTag

];

tag fields using tagmap;

Example 2:  

tag field Alpha with 'MyTag2';