Gå till huvudinnehåll

EmptyIsNull - skript- och diagramfunktion

EmptyIsNull-funktionen konverterar tomma strängar till NULL. Den returnerar alltså NULL om parametern är en tom sträng. Annars returnerar den parametern.

Syntax:  

EmptyIsNull(exp )