Gå till huvudinnehåll

GeoMakePoint - skript- och diagramfunktion

GeoMakePoint() används i skript och diagramuttryck för att skapa och tagga en punkt med latitud och longitud. GeoMakePoint returnerar punkter i ordningen longitud–latitud.

Syntax:  

GeoMakePoint(lat_field_name, lon_field_name)

Return data type: sträng, formaterad [longitud, latitud]

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
lat_field_name Ett fält eller ett uttryck som hänvisar till ett fält som representerar punktens latitud.
lon_field_name Ett fält eller ett uttryck som hänvisar till ett fält som representerar punktens longitud.
Anteckning om tipsAnvänd inte satsen Group by i Skriptredigeraren med denna och andra icke-aggregerade geospatiala funktioner, eftersom detta kommer att leda till ett fel vid laddning.

Läs in egen kartdata