Gå till huvudinnehåll
ScriptErrorCount

PÅ DEN HÄR SIDAN

ScriptErrorCount

Denna felvariabel returnerar det totala antalet satser som har orsakat fel under den aktuella skriptexekveringen. Denna variabel återställs alltid till 0 när skriptexekvering påbörjas.

Syntax:  

ScriptErrorCount

See also