Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Öppna kombinationsprogram i Qlik Sense Mobile-appen

Qlik Sense-kombinationsprogram är webbsidor som innehåller Qlik Sense-appobjekt som diagram och data. Du kan interagera med Qlik Sense-appobjekten i kombinationsprogrammen på samma sätt som du gör med diagram i en app.

Offentliga kombinationsprogram på din Qlik Sense Enterprise-server är tillgängliga för dig i strömmen Kombinationsprogram. Qlik Sense-administratören kan även göra privata kombinationsprogram tillgängliga för dig i strömmen Kombinationsprogram. För att kunna öppna kombinationsprogram i Qlik Sense Mobile-appen måste du vara online och ansluten till en server. Du kan inte hämta kombinationsprogram för att visa dem offline.

Anteckning om informationQlik Sense November 2018 krävs för åtkomst till kombinationsprogram från Qlik Sense Mobile-appen.
Anteckning om informationQlik Sense-kombinationsprogram kan inte användas i Qlik Sense Mobile for BlackBerry-appen.

Öppna kombinationsprogram i Qlik Sense Mobile-appen

Gör följande:

  1. Tryck på Kombinationsprogram. Kombinationsprogramsströmmen öppnas.
  2. Tryck på det kombinationsprogram du vill öppna. Kombinationsprogrammet öppnas.

Du kan även trycka på More på Qlik Sense-kombinationsprogrammet för att öppna informationsfönstret, och sedan trycka på Öppna.