Gå till huvudinnehåll

Flytta från QlikView till Qlik Sense

QlikView är en plattform för Business Discovery som tillhandahåller guidad analys för alla affärsanvändare i organisationer. Kärnan i QlikView är vår patenterade associativa motor som genererar nya datavyer direkt. QlikView komprimerar data och sparar dem i minnet där flera användare kan utforska dem direkt.

Qlik Sense är vår moderna plattform för dataanalys. Den bygger på samma programvarumotor som QlikView, men innehåller fler kraftfulla funktioner som hjälper alla i organisationen att fatta bättre beslut varje dag. Med Qlik Sense kan alla användare använda samma plattform – styrelseledamöter, beslutsfattare och analytiker.

Förstärkt intelligens som drivs av Qliks kognitiva motor ingår. Den kan föreslå insikter och automatisera bearbetningen, och förstår även frågor som ställs med naturligt språk. Qlik Sense bygger på en äkta multimolnarkitektur, vilket innebär att du kan driftsätta en valfri kombination av SaaS, på plats och privat moln.

När du flyttar från QlikView till Qlik Sense kan ett antal resurser återanvändas. Det innebär att du kan bygga vidare på den befintliga investeringen och inte behöver börja om från noll. I vissa fall behöver du överväga de möjligheter en modern plattform erbjuder, och titta på de befintliga resurserna med nya ögon. Bestäm sedan hur de ska anpassas så att du kan utnyttja de nya funktionerna och möjligheterna i Qlik Sense på bästa sätt.

Mer information finns här: