Gå till huvudinnehåll
Använda originalmått i uttryck

PÅ DEN HÄR SIDAN

Använda originalmått i uttryck

Du kan använda originalmått i uttryck. Du kan använda originalmåttet som det är, eller använda det för att skapa ett mer komplext uttryck.

När du skriver i uttrycksredigeraren öppnas en automatiskt ifylld lista över matchande originalmått.

Originalmått i uttrycksredigeraren
Master measure in expression editor.

Exempel: Använda originalmått i uttryck

I det här exemplet skapas ett originalmått som sedan används i ett diagramuttryck.

 1. Skapa originalmåttet.

  1. I resurspanelen klickar du på Originalobjekt.
  2. Klicka på Skapa ny under Mått.

   Knappen Skapa nytt mått
   Create new measure button.

  3. I dialogrutan Skapa nytt mått anger du ett Namn för originalmåttet. Klicka sedan på Expression för att öppna uttrycksredigeraren.

   Dialogrutan Skapa nytt mått
   Create new measure window.

  4. Skapa uttrycket i uttrycksredigeraren.

   Du kan skriva uttrycket eller använda alternativen i panelen där du bygger uttryck. Mer information finns i Arbeta med uttrycksredigeraren.

   Infoga uttrycket Count(distinct item) med hjälp av uttrycksredigeraren och klicka sedan på Använd.

   Lägga till uttryck i uttrycksredigeraren
   Add expression window.

  5. Gå till dialogrutan Skapa nytt mått och klicka på Skapa.

   Skapa mått
   Create measure.

   Det nya originalmåttet skapas.

   Nytt originalmått
   Create variable for master measure.

 2. Använd originalmåttet i ett diagramuttryck.
  1. Lägg till ett KPI-diagram i ett ark i en app.

   Nytt KPI
   New KPI.

  2. Klicka på Lägg till mått och klicka sedan på Expression så att uttrycksredigeraren öppnas för KPI:t.

   Öppna uttrycksredigeraren
   Open expression editor.

  3. Skriv originalmåttet i uttrycket. När du skriver får du en lista som fylls i automatiskt, med tillgängliga originalmått om det finns några. Om det behövs kan originalmått användas för att skapa mer komplexa uttryck i uttrycksredigeraren.

   Lägga till uttryck för KPI
   Create variable for master measure.

  4. Stäng uttrycksredigeraren så att KPI:t visas. I egenskapspanelen kan du ändra egenskaperna för KPI:t, inklusive etiketten.

   Originalmått i KPI
   Create variable for master measure.