Gå till huvudinnehåll
Skapa ett originalmått från ett fält

PÅ DEN HÄR SIDAN

Skapa ett originalmått från ett fält

När du arbetar med en opublicerad app kan du skapa originalmått som kan återanvändas. Du kan skapa ett originalmått från delavsnittet Fält resurspanelen.

 1. Klicka på Edit Redigera ark i verktygsfältet.

  Resurspanelen öppnas på vänster sida.

 2. Klicka på för att öppna fältfliken.
 3. Klicka på det fält som du vill använda för att skapa ett mått.

  Förhandsgranskningen öppnas.

 4. Klicka på Expression nederst i förhandsgranskningen.

 5. Dialogen Skapa nytt mått öppnas med de fält du har valt som namn för måttet och som en del av uttrycket.

 6. Klicka på Expression i fältet Uttryck för att öppna dialogen Redigera uttryck.

 7. Skriv uttrycket direkt i uttrycksredigeraren (huvudfönstret).

  Fältnamnen du använder i uttrycket kontrolleras, och uttryckets syntax valideras.

  Anteckning om tipsMedan du skriver i uttrycksredigeraren valideras uttrycket kontinuerligt. Om ett fel uppstår får du tips om vad som inte stämmer i det nedre vänstra hörnet. Ytterligare felinformation kan vara tillgänglig om du klickar på ikonen bredvid tipset.

  Varje rad i uttrycksredigeraren är numrerad. Standardmarkeringen för syntax används.

  Anteckning om tipsDu kan öppna onlinehjälpen med den fullständiga beskrivningen av hur den aktuella funktionen används genom att dubbelklicka på namnet på funktionen i uttrycksredigeraren och trycka på Ctrl+H på tangentbordet. Den här funktionen blir tillgänglig när du har angett den första parentesen av uttrycket efter funktionsnamnet, och endast när du använder en dator med ett tangentbord.
 8. Klicka på Verkställ för att stänga dialogen Lägg till uttryck.

  Nu ska du lägga till beskrivande data för måttet.

 9. Redigera namnet om du vill.

 10. Ange en beskrivning för måttet (valfritt).

 11. Om du vill ange en färg klickar du på Arrow down i listrutan med färger och väljer en färg på något av följande sätt:

  • Klicka på en av färgerna i paletten.
  • Skriv en färgkod med sex tecken i indatafältet Hex.
  • Klicka på Show options längst ned i dialogen, välj en färg i färg i färghjulet och justera mättnadsreglaget om det behövs.
 12. Lägg till taggar (valbart).

 13. Under Talformat kan du välja:

  • Auto
  • Tal
  • Money
  • Datum
  • Varaktighet
  • Anpassad
  • Måttuttryck

 14. Klicka på Skapa.

Måttet sparas nu i kategorin Mått bland originalen och du kan använda det i visualiseringar.

Anteckning om informationDirect Discovery-fält markeras med Direct Discovery Field under Fält i resurspanelen.

Mer information finns i Designa visualiseringar med Direct Discovery.

See also

 

Fält