Gå till huvudinnehåll

Analystyper i Insikter

Insiktsrådgivare ger resultat med hjälp av en mängd analystyper. Dessa analystyper ger visualiseringar enligt bästa praxis när du genererar insikter.

Olika analystyper används beroende på inmatningarna av frågan och dina datas egenskaper. Qlik cognitive engine avgör bästa analystyp för din fråga beroende på tillgängliga data. Tabellen som följer visar analystyperna. Alla villkor för varje analystyp är inte uppräknade. Tabellen visar även diagram som kan finnas tillgängliga som alternativ när du redigerar ett Insikts-diagram.

Analystyper
Analystyp Beskrivning Dimensioner Mått Diagram Alternativa diagram
fakta Specifika aggregerade totaler. 0 1-2 KPI (nyckeltal) Ingen
Värden Lista med specificerade dimensions- och måttvärden som en tabell. 0-10 0-10 Tabell Ingen
Rangordning Rangordning av dimensionsvärden utifrån mått, med optimal gruppering. 1-2 1

Stapeldiagram

Pivottabell

Cirkeldiagram

Trattdiagram

Ordmoln

Multi-KPI

Uppdelning Uppdelning av ett mått utifrån flera dimensioner. 2-3 1

Trädkarta

Stapeldiagram

Tabell

Stapeldiagram

Sankey-diagram

Värmekarta

Mosaikdiagram

Fördelningsdiagram

Kartdistribution Uppdelning av mått utifrån flera geografiska dimensioner. 1-2 1-2 Karta Ingen
Översikt Översikt av ett mått utifrån flera dimensioner. 1-2 1 Fördelningsdiagram Ingen
Bidrag Ger en rangordning med ett kumulativt bidrag (Pareto-diagram). 1 1

Kombinationsdiagram

Tabell

Tabell

Kombinationsdiagram

Hittills i år Uppdelning av mått (detta år från förra året) utifrån en dimension. 1 1 Stapeldiagram

Stapeldiagram

Sankey-diagram

Värmekarta

Mosaikdiagram

Fördelningsdiagram

Trend Ett måtts resultat över en tidsperiod, kan även delas upp utifrån en dimension med låg kardinalitet. En datum-/tidsdimension och valfritt en annan dimension 1-3 Linjediagram

Variansvattenfallsdiagram

Ytdiagram

Fördelningsdiagram

Processkontrolldiagram Ger en indikation på ett måtts resultat över en tidsperiod jämfört med medelvärdet (sigma). En datum-/tidsdimension 1 Linjediagram Ingen
Jämförelse Jämföra två mått över en dimension. 1 2

Spridningsdiagram

Kombinationsdiagram

Multi-KPI

Spridningsdiagram

Korrelation Ger den relativa korrelationen mellan 2 mått över upp till 2 valfria dimensioner. 0-2 2

KPI (nyckeltal)

Fördelningsdiagram

Ingen
Kluster (k-medelvärde) Jämför två mått över en dimension och resultaten klustras med k-medelvärde. 1 2 Spridningsdiagram Ingen