Gå till huvudinnehåll
Skew - diagramfunktion

PÅ DEN HÄR SIDAN

Skew - diagramfunktion

Skew() returnerar den aggregerade skevheten av uttrycket eller fältet itererat över diagrammets dimensioner.

Syntax:  

Skew([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] expr)

Return data type: numeriska

Arguments:  

Argument
ArgumentBeskrivning
exprDet uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
SetExpressionSom standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
DISTINCTOm predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubbletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.
TOTAL

Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras.

Genom att använda TOTAL [<fld {.fld}>], där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.

Definiera aggregeringens omfattning

Limitations:  

Uttrycket får inte innehålla aggregeringsfunktioner, förutom om dessa inre aggregeringar innehåller kvalificeraren TOTAL. För mer avancerade nästlade aggregeringar kan man behöva använda den avancerade aggregeringsfunktionen Aggr i kombination med beräknade dimensioner.

Examples and results:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Bygg sedan en rak tabell med Type som dimension och Skew(Value) som mått.

Totals ska vara aktiverat i tabellegenskaperna.

Exempel Resultat

Table1:

crosstable LOAD recno() as ID, * inline [

Observation|Comparison

35|2

40|27

12|38

15|31

21|1

14|19

46|1

10|34

28|3

48|1

16|2

30|3

32|2

48|1

31|2

22|1

12|3

39|29

19|37

25|2 ] (delimiter is '|');

Resultaten av Skew(Value)-beräkningen är:

  • Totalär 0.23522195
  • Comparison är 0.86414768
  • Observation är 0.32625351