Gå till huvudinnehåll

Set-modifierare – tilldelningar med implicita set-operatorer

Denna notation definierar nya val, utan hänsyn till det aktuella valet i fältet. Om man däremot vill basera sitt val på det aktuella valet i fältet och lägga till fältvärden vill man kanske ha modifieraren <Year = Year + {2007, 2008}>. Ett kort och likvärdigt sätt att skriva detta är <Year += {2007, 2008}>; det vill säga att tilldelningsoperatorn underförstått definierar en sammanslagning. Implicita intersektioner, bortval och symmetriska skillnader kan även definieras med hjälp av “*=”, “–=” och “/=”.

Examples and results:  

Exempel med operator
Exempel Resultat
sum( {$<Product += {OurProduct1, OurProduct2} >} Sales )

Returnerar försäljningen för det aktuella valet, men med en implicit sammanslagning för att lägga till produkterna "OurProduct1" och "OurProduct2" i listan över de valda produkterna.

sum( {$<Year += {“20*”,1997} – {2000} >} Sales )

Returnerar försäljningen för det aktuella urvalet men använder en implicit sammanslagning för att lägga till ett antal år i urvalet: 1997 och alla som börjar på ”20” – dock inte 2000.

Observera att om 2000 är inkluderat i det aktuella valet kommer det fortfarande att inkluderas efter modifieringen. Samma som <Year=Year + ({“20*”,1997}–{2000})>.

sum( {$<Product *= {OurProduct1} >} Sales )

Returnerar försäljningen för det aktuella valet, men bara för intersektionen av det för tillfället valda produkterna samt produkten "OurProduct1".