Gå till huvudinnehåll
RangeStdev - skript- och diagramfunktion

PÅ DEN HÄR SIDAN

RangeStdev - skript- och diagramfunktion

RangeStdev() finner standardavvikelsen hos ett talintervall.

Syntax:  

RangeStdev(first_expr[, Expression])

Return data type: numeriska

Arguments:  

Argumenten hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig returnerar en lista över värden.

Argument
Argument Beskrivning
first_expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
Expression Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Limitations:  

Om inget numeriskt värde påträffas returneras NULL.

Examples and results:  

Exempel på funktioner
Exempel Resultat
RangeStdev (1,2,4)

Returnerar 1,5275252316519

RangeStdev (null( ))

Returnerar NULL

RangeStdev (above(SalesValue),0,3))

Returnerar en glidande standard av intervallet av tre värden som returnerats från funktionen above() beräknad på den aktuella raden och de två raderna ovanför den aktuella raden.

Data som används i exemplet:

Exempeldata
CustID RangeStdev(SalesValue, 0,3))
1-20

-,43.841, 34.192, 18.771, 20.953, 41.138, 47.655, 36.116, 32.716, 25.325,

38,000, 27.737, 35.553, 33.650, 42.532, 33.858, 32.146, 25.239, 35.595

SalesTable:

LOAD recno() as CustID, * inline [

SalesValue

101

163

126

139

167

86

83

22

32

70

108

124

176

113

95

32

42

92

61

21

] ;