Gå till huvudinnehåll
RangeMode - skript- och diagramfunktion

PÅ DEN HÄR SIDAN

RangeMode - skript- och diagramfunktion

RangeMode() finner det vanligast förekommande värdet (lägesvärdet) i uttrycket eller fältet.

Syntax:  

RangeMode(first_expr {, Expression})

Return data type: numeriska

Arguments:  

Argumenten hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig returnerar en lista över värden.

Argument
ArgumentBeskrivning
first_exprDet uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
ExpressionValfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Limitations:  

Om mer än ett värde är lika vanligt förekommande, returneras NULL.

Examples and results:  

Exempel på funktioner
Exempel Resultat
RangeMode (1,2,9,2,4)

Returnerar 2

RangeMode ('a',4,'a',4)

Returnerar NULL

RangeMode (null( ))

Returnerar NULL

Example:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen till ett ark i din app för att se resultatet.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, RangeMode(Field1,Field2,Field3) as MyRangeMode INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

Den resulterande tabellen visar de returnerade värdena för MyRangeMode för varje post i tabellen.

Resultattabell
RangeID MyRangMode
1 -
2 -
3 8
4 -
5 5
6 -

Exempel med uttryck:

RangeMode (Above(MyField,0,3))

Returnerar det vanligast förekommande värdet i de tre resultaten av MyField som utvärderats på den aktuella raden och de två raderna ovanför den aktuella raden. Om du anger det tredje argumentet som 3 returnerar Above()-funktionen tre värden, där det finns tillräckligt med rader ovanför, vilka används som indata för RangeMode()-funktionen.

Data som används i exemplet:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;

Anteckning om tipsInaktivera sortering för MyField för att vara säker på att exemplet fungerar.
Exempeldata
MyField RangeMode(Above(MyField,0,3))
10 Returnerar 10 eftersom det inte finns några rader ovanför, så att det enskilda värdet är det vanligast förekommande.
2 -
8 -
18 -
5 -
9 -