Gå till huvudinnehåll

RangeMax - skript- och diagramfunktion

RangeMax() returnerar de högsta numeriska värden som hittas inom uttrycket eller fältet.

Syntax:  

RangeMax(first_expr[, Expression])

Return data type: numeriska

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
first_expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
Expression Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Limitations:  

Om inget numeriskt värde påträffas returneras NULL.

Examples and results:  

Exempel på funktioner
Exempel Resultat

RangeMax (1,2,4)

Returnerar 4
RangeMax (1,'xyz')

Returnerar 1

RangeMax (null( ), 'abc')

Returnerar NULL

Example:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen till ett ark i din app för att se resultatet.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, RangeMax(Field1,Field2,Field3) as MyRangeMax INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

Den resulterande tabellen visar de returnerade värdena för MyRangeMax för varje post i tabellen.

Resultattabell
RangeID MyRangeMax
1 10
2 7
3 8
4 18
5 9
6 9

Exempel med uttryck:

RangeMax (Above(MyField,0,3))

Returnerar maxvärdet inom intervallet av tre värden för MyField, uträknade på den aktuella raden och de två raderna ovanför den aktuella raden. Om du anger det tredje argumentet som 3 returnerar Above()-funktionen tre värden, där det finns tillräckligt med rader ovanför, vilka används som indata för RangeMax()-funktionen.

Data som används i exempel:

Anteckning om tipsInaktivera sortering för MyField för att vara säker på att exemplet fungerar.
Exempeldata
MyField RangeMax (Above(Sum(MyField),1,3))
10 10
2 10
8 10
18 18
5 18
9 18

Data som används i exempel:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;