Gå till huvudinnehåll
RangeAvg - skript- och diagramfunktion

PÅ DEN HÄR SIDAN

RangeAvg - skript- och diagramfunktion

RangeAvg() returnerar medelvärdet av ett intervall. Indata till funktionen kan vara antingen ett intervall med värden eller ett uttryck.

Syntax:  

RangeAvg(first_expr[, Expression])

Return data type: numeriska

Arguments:  

Argumenten hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig returnerar en lista över värden.

Argument
Argument Beskrivning
first_expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
Expression Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Limitations:  

Om inget numeriskt värde påträffas returneras NULL.

Examples and results:  

Skriptexempel
Exempel Resultat
RangeAvg (1,2,4)

Returnerar 2,33333333

RangeAvg (1,'xyz') Returnerar 1
RangeAvg (null( ), 'abc') Returnerar NULL

Example:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen till ett ark i din app för att se resultatet.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, RangeAvg(Field1,Field2,Field3) as MyRangeAvg INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

Den resulterande tabellen visar de returnerade värdena för MyRangeAvg för varje post i tabellen.

Resultattabell
RangeID MyRangeAvg
1 7
2 4
3 6
4 12.666
5 6.333
6 5

Exempel med uttryck:

RangeAvg (Above(MyField),0,3))

Returnerar ett glidande genomsnitt för resultatet av intervallet av tre värden för MyField beräknat på den aktuella raden och de två raderna ovanför den aktuella raden. Om du anger det tredje argumentet som 3 returnerar Above()-funktionen tre värden, där det finns tillräckligt med rader ovanför, vilka används som indata för RangeAvg()-funktionen.

Data som används i exempel:

Anteckning om tipsInaktivera sortering för MyField för att vara säker på att exemplet fungerar.
Exempeldata
MyField RangeAvg (Above(MyField,0,3)) Comments
10 10 Eftersom det här är den översta raden består intervallet endast av ett värde.
2 6 Det finns endast en rad ovanför den här raden, så intervallet är: 10,2.
8 6.6666666667 Motsvarande RangeAvg(10,2,8)
18 9.333333333 -
5 10. 333333333 -
9 10.6666666667 -

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;