Gå till huvudinnehåll

Introduktionskurs – Anpassa hur Insight Advisor tolkar data

Välkommen till den här introduktionskursen. Den handlar om hur du anpassar hur Insight Advisor ska tolka data i Qlik Sense.

När du har laddat data i en app kan du anpassa hur Insight Advisor-funktioner tolkar dina data. Insight Advisor kan lära sig hur relationer i datamodellen ska tolkas med hjälp av inlärning som baseras på tidigare användning. Om du känner till datamodellen och vet hur du vill att fält ska användas, kan du istället definiera en logisk modell i affärslogiken för Insight Advisor. På så sätt kan du försäkra dig om att Insight Advisor tar fram de mest relevanta resultaten till appanvändarna.

Det här får du lära dig

När du är klar med introduktionskursen bör du känna dig bekväm med att definiera appens logiska modell med hjälp av affärslogik. Du kommer att förstå hur affärslogik påverkar resultat från Insight Advisor.

Vem är den här introduktionskursen avsedd för?

Du bör vara bekant med grunderna i Qlik Sense. Du ska till exempel ha laddat data, skapat appar och skapat visualiseringar i ark.

Du behöver åtkomst till Datahanteraren och behörighet att ladda data i Qlik Sense Enterprise on Windows.

Det här behövs innan du kan börja

Hämta det här paketet och packa upp det på din dator:

App med Insikter-affärslogik

QVF-filen innehåller följande datafiler:

  • TutorialData.xlsx

Ladda upp QVF-filen till Qlik Sense och öppna den tillgängliga appen.

Lektioner i introduktionskursen

Avsnitten i introduktionskursen är avsedda att slutföras i ordning. Du kan dock när som helst lämna kursen och återvända senare. Skärmbilderna i den här introduktionskursen har tagits i SaaS editions of Qlik Sense. Den här introduktionskursen fokuserar på SaaS editions of Qlik Sense, så det kan vara vissa skillnader om du använder Qlik Sense i en annan miljö.

Vill du lära dig mer?

Din åsikt är viktig

Vi tar tacksamt emot all din feedback. I avsnittet nedan kan du berätta vad du tycker om oss.