Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Anpassa fält och grupper

Nästa steg när du ska anpassa din logiska modell är att definiera dina fält och grupper. Fält och grupper är basnivån i den logiska modellen. Alla andra element i den logiska modellen använder dessa grupper.

När du aktiverar en anpassad logisk modell skapar Qlik Sense automatiskt standardgrupper utifrån din datamodell. Programmet anger också egenskaperna för alla dina fält. En del av de här grupperna och fältegenskaperna behöver justeras. Qlik Sense kommer att tolka din datamodell så gott det går, men programmet vet till exempel inte vilka fält som ska döljas eller vilka fält som är mått.

Fält och grupper med standardgrupper

Fields and groups, displaying the default groups and field values applied by business logic

Det finns tre typer av grupper:

 • Dimension: En dimensionsgrupp består av relaterade fält som klassificeras som dimensioner. Dimensionsgrupper kan innehålla fält som är klassificerade som mått eller datum.

 • Mått: En måttgrupp består av inbördes relaterade måttfält. Bara mått kan ingå i en måttgrupp.

 • Kalender: En kalendergrupp består av en tidsdimension i din logiska modell. Kalendergrupper kan bara innehålla dimensioner och måste ha minst ett tidsbaserat fält (som datum, tidsmarkör eller år).

Inom varje grupp finns fält med fyra egenskaper:

 • Synlighet: Definierar om ett fält är synligt eller inte i Insight Advisor. Även dolda fält kan används i analyser, till exempel när en användare söker efter fältet.

 • Klassificering: Definierar fältets standardroll vid analyser. Klassifikationer kan vara breda, som dimension, eller specifika, som ort.

 • Slå upp datavärde: Styr om användare ska kunna söka efter specifika värden i det här fältet. Om du minskar antalet fält som har Slå upp datavärde aktiverat kan du undvika falska positiva resultat och minska tiden frågan tar.

 • Standardaggregering: Anger standardaggregeringen för mått i Insight Advisor. När ett fält har en standardaggregering använder alltid Insight Advisor den aggregeringen när fältet används som ett mått. Användare kan redigera Insiktsdiagram och ändra till en annan typ av aggregering i Insight Advisor.

Fält kan vara ej grupperade. Ej grupperade fält ingår inte i någon grupp och utesluts från analyser.

Varför ska jag definiera fält och grupper?

Om du definierar fält och grupper kan du ange hur fält och originalobjekt ska hanteras som standard. När du definierar fält anger du inställningar för hur de ska hanteras av Insight Advisor. Exempel:

 • Ska fältet vara tillgängligt för analys i Insight Advisor?

 • Ska fältet användas som dimension eller mått? Vilken typ av dimension eller mått?

 • Kan Insight Advisor slå upp individuella värden från fältet vid sökningar?

 • Vilken ska fältets standardaggregering vara när det används som ett mått?

När du definierar grupper visar du Insight Advisor vilka fält som är nära relaterade och ska användas tillsammans vid analyser. Grupper används för att skapa andra affärslogiksfunktioner som paket, kalenderperioder och beteenden.

Anpassa dina fält och grupper

Du ska börja med att rensa bort några av fältegenskaperna så att synligheten ändras, och justera några klassificeringar. Sedan ska du ta bort några fält från grupperna. Med dessa fält skapar du följande nya grupper:

 • Customer

 • SalesCity

 • SalesCountry

 • Order date

 • SupportCalls

 • SupportDate

Några fält kommer du att lämna som ej grupperade. Ej grupperade fält används inte av Insight Advisor i analyser. Åtgärden kommer att ta bort fält som inte är relevanta för analysen, som fälten ID och GeoInfo.

Anpassa fältegenskaper

 1. Gå till Fält och grupper.

 2. I Employees justerar du följande fält:

  • För Extension ställer du in följande egenskaper:

   • Synlighet: synlig
   • Klassificering: dimension

   • Slå upp datavärde: Nej

   • Standardaggregering: Inte specificerad

  • För EmployeeName ställer du in följande egenskaper:

   • Synlighet: synlig

   • Klassificering: dimension

   • Slå upp datavärde: Ja

   • Standardaggregering: Inte specificerad

  • För Hire Date ställer du in följande egenskaper:

   • Synlighet: synlig

  • För Reports To ställer du in följande egenskaper:

   • Synlighet: dold

    Klassificering: dimension

   • Slå upp datavärde: Ja

   • Standardaggregering: Inte specificerad

  • För Title ställer du in följande egenskaper:

   • Synlighet: synlig

  • För Year Salary ställer du in följande egenskaper:

   • Synlighet: synlig

   • Klassificering: monetär

   • Slå upp datavärde: Nej

   • Standardaggregering: Summa

 3. I Sales Data_ENT ställer du in fälten så här:

  1. För Address ställer du in följande egenskaper:

   • Synlighet: dold

  2. För CountryCode ställer du in följande egenskaper:

   • Synlighet: dold

Ta bort fält från grupper

 1. I Offices väljer du Offices.SalesOffice_GeoInfo.

 2. I Categories väljer du CatID-CategoryID.

 3. I Suppliers väljer du följande:

  • SupplierID

  • Suppliers.SupllierCountry_GeoInfo

 4. I SupportCalls väljer du följande:

  • SupportCalls.EmployeeID

  • Date

  • SupportCalls

  • AverageCallSatisfaction

 5. I Products väljer du ProductID.

 6. I Employees väljer du EmployeeID.

 7. I Sales Data_ENT väljer du följande fält:

  • Address

  • City

  • ContactName

  • Country

  • CountryCode

  • Customer

  • CustomerID

  • Latitude

  • Longitude

  • Longitude_Latitude

  • OrderDate

  • OrderID

  • Phone

  • PostalCode

  • ShipperID

  • Sales Data.City_GeoInfo

  • Sales Data.CountryCode_GeoInfo

 8. Klicka på Dela upp grupp.

Skapa gruppen Customer

Här kan du gruppera dimensionsfält som är relaterade till information om kunden tillsammans.

 1. Klicka på Skapa grupp.

 2. Som Gruppnamn anger du Customer.

 3. Som Grupptyp väljer du Dimension.

 4. Lägg till följande fält i gruppen:

  • Address

  • ContactName

  • Customer

  • Phone

  • PostalCode

 5. Klicka på Skapa.

Skapa gruppen SalesCity

Här kan du gruppera dimensionsfält som är relaterade till information om ort tillsammans. Detta kommer du att använda senare när du skapar en hierarki.

 1. Klicka på Skapa grupp.

 2. Som Gruppnamn anger du City.

 3. Som Grupptyp väljer du Dimension.

 4. Lägg till följande fält i gruppen:

  • City

  • Longitude_Latitude

 5. Klicka på Skapa.

Skapa gruppen SalesCountry

Här kan du gruppera dimensionsfält som är relaterade till information om land tillsammans. Detta kommer du att använda senare när du skapar en hierarki.

 1. Klicka på Skapa grupp.

 2. Som Gruppnamn anger du Country.

 3. Som Grupptyp väljer du Dimension.

 4. Lägg till följande fält i gruppen:

  • Country

  • CountryCode

 5. Klicka på Skapa.

Skapa gruppen Order date

Nu ska du skapa en kalendergrupp för OrderDate, eftersom det är det primära datumfältet i datamodellen. Du kommer att använda den senare när du skapar kalenderperioder.

 1. Klicka på Skapa grupp.

 2. Som Gruppnamn anger du Order date.

 3. Som Grupptyp väljer du Kalendergrupp.

 4. Lägg till följande fält i gruppen:

  • OrderDate

 5. Klicka på Skapa.

Skapa gruppen SupportCalls

Du har tagit bort alla fält från den tidigare gruppen med namnet SupportCalls eftersom den var klassificerad som en dimensionsgrupp. Du kommer att använda fälten för att skapa en måttgrupp.

 1. Klicka på Skapa grupp.

 2. Som Gruppnamn anger du SupportCalls.

 3. Som Grupptyp väljer du Mått.

 4. Lägg till följande fält i gruppen:

  • AverageCallSatisfaction

  • SupportCalls

 5. Klicka på Skapa.

Skapa gruppen SupportDate

Slutligen ska du skapa en kalendergrupp för fältet Date från data om supportsamtal.

 1. Klicka på Skapa grupp.

 2. Som Gruppnamn anger du SupportDate.

 3. Som Grupptyp väljer du Kalendergrupp.

 4. Lägg till följande fält i gruppen:

  • Date

 5. Klicka på Skapa.

Resultat

Gå till Insikter på fliken Analysera och titta på panelen Resurser. Antalet fält i Resurser har minskat avsevärt. Till exempel visas inte ID-fälten längre.

Fält i panelen Resurser i Insikter

Insight advisor with business logic applied. The Assets panel has hidden many fields that were not relevant from analysis.

Nu ska du söka efter what is the profit by employee. Istället för EmployeeID använder Insight Advisor EmployeeName den här gången, ett fält som är mer användbart som dimension i visualiseringar.

Resultat för frågan what is the profit by employee

Profit by employee query results. A bar chart showing the sum of Gross Profit by EmployeeName is the matching result. Additional results are displayed. They show a Value table showing gross profit for each employee and a combo chart showing the contribution of employee name to gross profit.