Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Konfigurera dina kalenderperioder

Kalenderperioder använder dina kalendergrupper för att skapa standardtidsperioder för analys i Insight Advisor.

Kalenderperioder används för att definiera tidsperioder för analys i Insight Advisor-analys. Du skapar kalenderperioder utifrån dina kalendergrupper. Kalenderperioder kan vara relativa och omfatta en period som är relativ till aktuellt datum. Du kan till exempel skapa en relativ period som omfattar den aktuella månaden. Kalenderperioder kan även använda det senast registrerade värdet i dina data. Du skulle kunna skapa en period som visar senaste månaden för dina data. Appanvändare kan använda kalenderperioderna i Insiktsdiagram i Insikter.

Du kan även definiera standardkalenderperioder för grupper i beteenden. Detta säkerställer att Insight Advisor som standard använder den kalenderperioden när diagram skapas för fält i den gruppen.

Varför ska jag definiera kalenderperioder?

Kalenderperioder är användbara eftersom de skapar specifika analysperioder för dina data. Om inte Insight Advisor får någon specifik tidsram, som under 2020 eller för december, kommer alla tillgängliga data att användas. Om du skapar kalenderperioder är det lättare för appanvändare att visa och jämföra data för specifika perioder.

Antag till exempel att du vill visa försäljning per produkt. Gå till Insikter och skriv show me sales by product. Om du vill visa försäljningen för specifika perioder, till exempel jämföra senaste månaden med samma månad förra året, eller försäljning för det här året, måste du skriva nya frågor. Genom att skapa kalenderperioder kan du visa dessa perioder för din fråga utan att formulera nya frågor.

Skapa kalenderperioden Month comparison

Den här kalenderperioden kommer att visa resultat för den senaste fullständiga månaden i dina data och jämföra dem med samma månad förra året.

 1. Klicka på Skapa kalenderperiod.

 2. Välj Order date.

 3. Som Kalenderperiodens namn anger du Month comparison

 4. Som Detaljnivå för kalenderperiod väljer du Månad under året.

 5. Under Periodjämförelse väljer du År till år.

 6. Välj Senaste fullständiga period.

 7. Klicka på Skapa.

Skapa årskalenderperiod

Den här kalenderperioden kommer att visa resultat för det senaste året i dina data. I den här introduktionskursen är det 2020.

 1. Klicka på Skapa kalenderperiod.

 2. Välj Order date.

 3. Som Kalenderperiodens namn anger du Senaste året.

 4. Som Detaljnivå för kalenderperiod väljer du År.

 5. Välj Använd senast sorterade värde.

 6. Klicka på Skapa.

Resultat

Gå till Insikter och sök efter show me sales by product. Välj matchande resultat. I Insiktsegenskaper finns en ny egenskap, Analysperiod. Välj den och välj Month comparison så att perioden används i diagrammet.

Kalenderperioden Month comparison används i ett Insiktsdiagram

Insights chart with Month comparison calendar period applied. A bar chart is displayed showing the sum of Sales by Product name. Products have two sum of Sales bars, one for the current month and one for the same month last year

Nu ska du använda kalenderperioden Recent year.

Kalenderperioden Recent year används i ett Insiktsdiagram.

Insights chart with Month comparison calendar period applied. A bar chart is displayed showing the sum of Sales by Product name. Products have two sum of Sales bars, one for the current year and one for the previous year

Kalenderperioder gör det alltså möjligt för appanvändare att snabbt visa olika perioder av intresse i Insight Advisor.