Gå till huvudinnehåll

Skapa appar

En Qlik Sense-app är en samling dataelement som kan återanvändas (mått, dimensioner och visualiseringar), ark och berättelser. Appen är en fristående enhet som innehåller data för analys i en strukturerad datamodell.

Appen är framtagen för att låta dig och andra utvinna information ur data. Sedan kan ni fatta beslut med hjälp av datavisualiseringar och genom att göra egna val.

En app bygger på en samling av dataelement som går att återanvända. Strukturen och det visuella är en samling ark och berättelser.

Building blocks of an app.

Bakgrunden

Dataladdningsskript

Du kan använda ett dataladdningsskript för att ladda in data i appen. Skriptet kopplar upp sig mot en datakälla (databas, Excel-ark eller liknande) och hämtar data.

Mer information finns här Använda Skriptredigeraren.

Datamodell

Den inlästa informationen struktureras i en datamodell. Du redigerar dataimportskriptet och läser in data på nytt för att bygga den datamodell du tycker är lämpligast för din app.

Mer information finns här Visa datamodellen.

Mått

Mått är beräkningar och uttryck som används i visualiseringar.

Mått är beräkningar som används i visualiseringar. Mått skapas från ett uttryck som är sammansatt av aggregeringsfunktioner, exempelvis Sum eller Max, i kombination med ett eller flera fält.

Mer information finns i Mått och Använda uttryck i visualiseringar.

Dimensioner

Dimensioner är fält som används i visualiseringar. Dimensioner avgör hur data i en visualisering grupperas – exempelvis försäljning totalt per land eller antal produkter per leverantör.

Mer information finns i Dimensioner och Fält.

Struktur och grafik

Ark

Ark innehåller datavisualiseringar, såsom diagram och tabeller. Du skapar en struktur i appen genom att gruppera visualiseringar med olika syften på olika ark.

Mer information finns i Strukturera en app med hjälp av ark och Skapa visualiseringar .

Bokmärken

Bokmärken är genvägar till en viss uppsättning urval på ett visst ark.

Mer information finns här Skapa bokmärken för val.

Berättelser

Berättelser bygger på ögonblicksbilder av visualiseringar. Du presenterar dina data genom att skapa en berättelse som guidar dig till nya insikter med hjälp av ögonblicksbilder från olika tidpunkter och urvalstillstånd.

Mer information finns här Data Storytelling.

Mer om appar

Med hjälp av appen kan användare skapa nya visualiseringar utifrån sina egna frågor, exempelvis genom att använda dimensioner och mått som är definierade i appen. På så sätt utvecklar de appen vidare för egen del eller för att dela den med andra.

Den som skapar en app blir automatiskt dess ägare. En app kan återanvändas, ändras och delas med andra, beroende på behörighet. Det går att göra olika saker i appen beroende på om den är publicerad eller ej.

Observera: Filformatet .qvf är ett internt filformat.
Observera: I Qlik Sense Desktop sparas appar normalt i <user>\Documents\Qlik\Sense\Apps som <Appnamn>.qvf, där <Appnamn> är namnet på appen. Om du döper om en app i Qlik Sense Desktop uppdateras inte .qvf.