Gå till huvudinnehåll

Visa exakta värden för flera dimensioner och mått med en pivottabell

PÅ DEN HÄR SIDAN

Visa exakta värden för flera dimensioner och mått med en pivottabell

Hur effektiv en pivottabell är kan illustreras om vi jämför en vanlig tabell med en pivottabell som har samma data.

Pivot table with dimensions Customer, Product Group, and Item and measures Quantity and Sales.

Datauppsättning

I följande tabell finns tre dimensioner: Customer, Product Group och Item samt två mått: Quantity och Sales.

Tabellen visar försäljning av vissa livsmedel. Om du vill omorganisera data för att förenkla analysen är möjligheterna något begränsade. Du kan ändra ordning för kolumnerna, men det förbättrar inte översikten. Du kan också ändra sorteringsordning, antingen i delen för sortering i tabellen för egenskaper, eller genom att klicka på kolumnerna för dimension. Problemet kvarstår dock. Kundens produktgrupper och element presenteras alla fler än en gång, och det går inte att få en bra sammanfattning av data.

Table with dimensions Customer, Product Group, and Item and measures Quantity and Sales.

Visualisering

Vi lägger till en pivottabell i arket och använder samma tre dimensioner: Customer, Product Group och Item samt två mått: Quantity och Sales.

Pivot table with dimensions Customer, Product Group, and Item and measures Quantity and Sales.

Upptäckt

Som du kan se presenterar pivottabellen data på ett mycket mer kondenserat sätt, vilket underlättar analys och jämförelse. Jämfört med den regelbundna tabellen har antalet rader halverats i pivottabellen och antalet kolumner är tre istället för fem.

En av fördelarna med en pivottabell är utbytbarheten, det vill säga möjligheten att flytta radelement till kolumner och kolumnelement till rader. Denna flexibilitet är mycket användbar då du kan omorganisera data och få flera olika vyer av samma datauppsättning. Beroende på vad du vill fokusera på kan du flytta dimensioner och mått för att ta fram data du är intresserad av och dölja data som antingen är för detaljerade eller irrelevanta för analysen.

Pivottabellerna visar dimensionerna Customer, Product Group och Item samt måtten Quantity och Sales. I den här vyn får du en sammanfattning av mängd och försäljning för varje kund. Om du vill veta vilka element och produktgrupper som kunden har köpt kan du expandera kundfälten genom att klicka på P. Ikonen P indikerar att fältet kan expanderas mer och ge fler detaljer, medan ikonen Q indikerar att fältet kan minimeras för att minska antal fält och detaljer.