Gå till huvudinnehåll

Starta Qlik Sense Desktop

Du startar Qlik Sense Desktop via Start-menyn i programgruppen Qlik Sense.

Innan du kan börja använda Qlik Sense Desktop måste du autentisera dig antingen med ditt Qlik-konto eller gentemot Qlik Sense Enterprise-servern. Du måste vara ansluten till ett fungerande nätverk för att kunna autentisera dig.

När du har autentiserats en gång behöver du inte längre vara ansluten till internet för att fortsätta använda Qlik Sense Desktop. Men du måste autentisera dig igen om tio dagar har gått sedan du senast autentiserades när du har loggat ut eller om administratören har återkallat din användaråtkomst till Qlik Sense Enterprise-servern. Om du använder SAML-autentisering och stänger webbläsaren avslutas sessionen och kakan tas bort så att du måste autentisera dig själv för att starta en ny session.

Observera: Qlik Sense Desktop körs på språket i ditt operativsystem och språket kan inte ändras, om du inte öppnar och kör Qlik Sense Desktop i en webbläsare.

Logga in med ditt Qlik-konto

Om du redan har ett Qlik-konto kan du logga in på Qlik Sense Desktop med dina inloggningsuppgifter för Qlik-kontot.

Gör följande:

 1. Starta Qlik Sense Desktop.

  Qlik Sense Desktop-välkomstdialogen öppnas.

 2. Klicka på Logga in med Qlik-konto.

  Inloggningssidan öppnas.

 3. Ange ditt användarnamn och lösenord och klicka på LOGGA IN.

  Du är nu autentiserad och Qlik Sense Desktop-hubben öppnas.

När du har startat Qlik Sense Desktop kommer du till hubben där du har åtkomst till allt ditt innehåll (alla appar). Om det inte finns några appar där ännu kan du börja med att skapa din första app.

Registrera ett Qlik-konto

Om du inte redan har ett Qlik-konto kan du gå till registreringsformuläret från Qlik Sense Desktop-välkomstdialogen.

Gör följande:

 1. Starta Qlik Sense Desktop.

  Välkomstdialogen öppnas.

 2. Klicka på Registrera.

  Registreringssidan öppnas.

 3. Ange dina personliga uppgifter.
 4. Markera kryssrutan om du godkänner villkoren.
 5. Markera kryssrutan för att bekräfta att du inte är en robot.
 6. Klicka på Registrera.

  En aktiveringslänk för ditt nya Qlik-konto skickas till dig med e-post.

 7. Klicka på aktiveringslänken i e-postmeddelandet för att aktivera ditt Qlik-konto.

  Du kan nu börja använda ditt Qlik-konto.

Du kan nu logga in på Qlik Sense Desktop med dina inloggningsuppgifter för Qlik-kontot.

Autentisera mot Qlik Sense Enterprise-servern

Om du har användaråtkomst för Qlik Sense Enterprise kan du autentisera dig gentemot Qlik Sense Enterprise-servern när du startar Qlik Sense Desktop.

Innan du kan autentisera dig måste en autentiseringslänk till Qlik Sense Enterprise genereras av administratören i Qlik Management Console.

Din Qlik Sense-administratör kommer att ge dig information om hur du kan få länken med någon av följande metoder:

 • Hämta klientautentiseringslänken från din Qlik Sense Enterprise-hubb
 • Få klientautentiseringslänken från din administratör
 • Ta emot en hubs.ini-fil från din administratör som innehåller autentiseringslänken

Qlik Sense Desktop måste installeras på din dator innan du startar någon av följande procedurer.

Observera: Klientautentiseringar stöds inte på testservrar.

Hämta en länk för klientautentisering från Qlik Sense Enterprise-hubben

Gör följande:

 1. Starta Qlik Sense Enterprise.
 2. Klicka på More i det övre verktygsfältet i hubben och klicka på Klientautentisering.
 3. En dialogruta öppnas där du uppmanas att bekräfta att du vill öppna autentiseringslänken med Qlik Sense. Bekräfta dialogrutan.

  Qlik Sense Desktop öppnas och en ny autentisering för Enterprise Server läggs till på välkomstsidan under din autentisering för Qlik Sense Enterprise.

 4. Klicka på autentiseringsknappen för att logga in. Du kan uppmanas att ange dina Qlik Sense Enterprise-inloggningsuppgifter.

  Du är nu autentiserad och Qlik Sense Desktop öppnas.

Sedan när du startar Qlik Sense Desktop kan du klicka på autentiseringsknappen och logga in med dina Qlik Sense Enterprise-inloggningsuppgifter.

Få klientautentiseringslänken från din administratör

Gör följande:

 1. Klicka på autentiseringslänken som du fått från din Qlik Sense-administratör.

  Om du inte kan klicka på länken kopierar du länken till din webbläsare och trycker på retur.

  Om du använder Google Chrome måste du i adressfältet välja det länkalternativ som inte heter Google Sök.

  Google Chrome adress bar with link options.

 2. En dialogruta öppnas där du uppmanas att bekräfta att du vill öppna autentiseringslänken med Qlik Sense. Bekräfta dialogrutan.

  Qlik Sense Desktop öppnas och autentiseringslänken läggs till på välkomstsidan under din autentisering för Qlik Sense Enterprise.

 3. Klicka på autentiseringslänken. Du kan uppmanas att ange dina Qlik Sense Enterprise-inloggningsuppgifter.

  Du är nu autentiserad och Qlik Sense Desktop öppnas.

Sedan när du startar Qlik Sense Desktop kan du klicka på autentiseringsknappen och logga in med dina Qlik Sense Enterprise-inloggningsuppgifter.

Ta emot en hubs.ini-fil från din administratör

Gör följande:

 1. Kopiera hubs.ini-filen som du fått av din administratör till följande plats: C:\Users\<user name>\Documents\Qlik\Sense\Hubs\.

  Nästa gång du startar Qlik Sense Desktop läggs en autentiseringslänk till på välkomstsidan under din autentisering för Qlik Sense Enterprise.

 2. Klicka på autentiseringslänken. Du kan uppmanas att ange dina Qlik Sense Enterprise-inloggningsuppgifter.

  Du är nu autentiserad och Qlik Sense Desktop öppnas.

Sedan när du startar Qlik Sense Desktop kan du klicka på autentiseringsknappen och logga in med dina Qlik Sense Enterprise-inloggningsuppgifter.

Logga ut

Du kan välja att logga ut från Qlik Sense Desktop.

Gör följande:

 • Klicka på y och sedan på i popupmenyn.

Öppna Qlik Sense Desktop i en webbläsare

Qlik Sense Desktop visas som standardinställning i ett eget fönster. Men du kan också öppna den i en webbläsare.

Du måste logga in med hjälp av Qlik Sense Desktop innan du kan öppna det i en webbläsare.

Gör följande:

 1. Starta Qlik Sense Desktop från startmenyn.
 2. Öppna en webbläsare som stöds.
 3. Skriv http://localhost:4848/hub i webbläsarens adressfält.

Qlik Sense Desktop öppnas i webbläsaren och visar hubben med alla dina appar.

Observera:

Du kan nu ändra språket i Qlik Sense Desktop. Mer information finns här: Byta språk i Qlik Sense.

Tips:

Om du använder Microsoft Internet Explorer och ikonerna i hubben inte visas korrekt, kan du ändra en inställning under Internetalternativ i Microsoft Internet Explorer. Lägg till webbplatsadressen för hubben under Betrodda platser.