Gå till huvudinnehåll

Arbeta med berättelser

I den här delen upptäcker du hur du arbetar med berättelser. Du kan till exempel ta reda på hur du skapar, kopierar och ändrar inställningarna för en berättelse.

Skapa nya berättelser

Gör följande:

 1. Klicka på Story Mode för att visa berättelserna, från appöversikten eller arkvyn.

 2. Klicka på Create new eller Skapa ny berättelse.

  En ny berättelse skapas och får namnet Min nya berättelse.

 3. Ge din berättelse en meningsfull rubrik och lägg till en beskrivning om du vill.
 4. Klicka utanför textområdet för att spara namnet och beskrivningen.

Den nya berättelsen sparas.

Redigera berättelser

När du laddar data i en app analyserar du dem för att få nya insikter. Du kan presentera dina nya insikter i en ny berättelse eller i en redigerad version av en befintlig berättelse. Mer information finns i Hantera data i appen med Datahanteraren och Ladda data med dataimporten.

En berättelses tillstånd och val blir inte uppdaterade vid en uppdatering av data. Det visas alltid de data som fanns vid den tidspunkt ögonblicksbilden togs. Realtidsdataark är dock inte statiska utan påverkas av en dataomladdning.

Du kan ersätta en ögonblicksbild av en visualisering på en sida i ett bildspel genom att gå till visualiseringens källa i appen. Visualiseringen har nu uppdaterade data. Du kan ta en ny ögonblicksbild att använda i berättelsen.

När du tar en ögonblicksbild kan du skapa en anteckning för ögonblicksbilden. Anteckningen hjälper dig att skilja mellan de olika ögonblicksbilderna i bildbiblioteket när du bygger en berättelse. Anteckningen är inte tillgänglig när du spelar upp berättelsen.

Tips: Om du vill behålla den ursprungliga berättelsen kan du göra en kopia av den innan du börjar redigera.
Tips: Du kan exportera berättelsen om du vill presentera den utanför Qlik Sense.

Ändra rubriker och beskrivningar för berättelser

Du kan ändra rubriken på och beskrivningen av dina berättelser.

Tänk på följande:

 • Om du vill ändra namnet på eller beskrivningen av en berättelse måste appen finnas i ditt personliga moln eller din grupparbetsyta.

Gör följande:

 1. I app-översikten klickar du på Ç för att visa berättelserna.
 2. Gör ett av följande:
  • Om du har rutnätsvyn ì öppen klickar du på berättelsens rubrik och därefter på @.
  • Om du har listvyn î öppen klickar du på @.
 3. Ange Rubrik och Beskrivning.
 4. Klicka utanför textområdet.

Dina ändringar sparas.

Tips: Du kan också ändra en berättelses rubrik och beskrivning i berättelsenavigeraren längst upp till höger.

Ändra miniatyrbilder för berättelser

Du kan byta ut standardminiatyren för en berättelse mot en annan miniatyr, om du vill att det ska bli lättare att skilja mellan berättelser i app-översikten och i berättelsenavigeraren. Du kan använda en av standardbilderna eller en egen bild.

Gör följande:

 1. I app-översikten klickar du på Ç för att visa berättelserna.
 2. Gör ett av följande:
  • Om du har rutnätsvyn ì öppen klickar du på berättelsens rubrik och därefter på @.
  • Om du har listvyn î öppen klickar du på @.
 3. Klicka på 0 på standardminiatyren.

  Mediebiblioteket öppnas.

 4. Klicka på en mapp i mediabiblioteket, exempelvis I appen eller Standard.

 5. Välj den bild du vill använda som miniatyr för berättelsen och klicka på Infoga.
 6. Klicka på m för att sluta redigera.

Den bild du har valt används nu som en miniatyr för berättelsen, och är synlig i berättelsenavigeraren och i app-översikten.

Tips: Du kan också ändra en berättelses miniatyr i berättelsenavigeraren längst upp till höger.
Tips: Det optimala bildförhållandet för en miniatyr är 8:5 (bredd:höjd).

Följande format stöds: .png, .jpg, .jpeg, och .gif.

För Qlik Sense: Du kan ladda upp bilder till mappen I appen i mediabiblioteket. Du behöver använda Qlik Management Console för att ladda upp bilder till standardmappen.

För Qlik Sense Desktop: Du kan placera bilder i följande mapp på datorn: C:\Users\<user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default. Bilder är tillgängliga i standardmappen i mediebiblioteket. När du flyttar en app mellan installationer sparas bilderna du använder i appen i qvf-filen tillsammans med appen. När du öppnar appen på en ny plats ligger bilderna i mappen I appen i mediebiblioteket för appen.

Observera: Du kan endast lägga till eller ändra en miniatyr för en opublicerad berättelse.

Kopiera berättelser

Du kan skapa kopior av alla berättelser, oavsett om den hör till appen eller som du har skapat den själv. Syftet med att skapa kopior av berättelser är att du sparar tid genom att återanvända innehåll. Dessutom kan du ändra kopian så att den passar dina behov.

En kopia av en berättelse har samma innehåll som originalberättelsen och den är länkad till samma ögonblicksbilder. Den kopierade berättelsen uppdateras inte när originalberättelsen uppdateras. Dubbletter av berättelser visas under Mina berättelser i app-översikten och i berättelsenavigeraren.

Skapa en kopia av en berättelse från app-översikten

Gör följande:

 1. Klicka på Story Mode till vänster för att visa berättelserna i appen.

 2. Tryck länge/högerklicka på en berättelse.

  Snabbmenyn öppnas.

 3. Klicka på Kopiera.

Den nya berättelsen har skapats. Den finns under Mina berättelser.

Tips: Du kan även kopiera en berättelse när du befinner dig i storytelling-vyn, med hjälp av berättelsenavigeraren Story Mode.

Ta bort berättelser

Gör följande:

 1. Klicka på Story Mode för att visa berättelserna från appöversikten.

 2. Tryck länge/högerklicka på den berättelse som du vill ta bort.

  Snabbmenyn öppnas.

 3. Klicka på Ta bort.

 4. Klicka på Ta bort för att bekräfta att du vill ta bort berättelsen.

Berättelsen tas bort från appen.

Tips: Du kan också ta bort en berättelse i berättelsenavigeraren Story Mode.