Gå till huvudinnehåll

Komma åt aktiva data i en ögonblicksbild

PÅ DEN HÄR SIDAN

Komma åt aktiva data i en ögonblicksbild

Från en ögonblicksbild (på en sida som ingår i en berättelse) kan du gå till det ark och den visualisering objekt där bilden togs. På så sätt får du tillgång till ögonblicksbildens data i realtid. Du kan göra nya val för att utveckla din berättelse åt ett annat håll.

Gör följande:

  1. I storytelling-vyn navigerar du till en sida i en berättelse med en ögonblicksbild.

  2. Tryck länge/högerklicka på ögonblicksbilden.

    Ögonblicksbildens snabbmeny öppnas.

  3. Välj Gå till källan.

Du kopplas nu till det ark som ögonblicksbilden skapades från. Visualiseringen som ögonblicksbilden togs från är markerad till en början.

Varning: En ögonblicksbild visar data i enlighet med behörigheten för den användare som tar ögonblicksbilden, och den kan sedan delas i en berättelse. När användarna går tillbaka till en visualisering från en berättelse för att se data i realtid i appen, blir de dock begränsade av sina egna behörigheter.
Observera: Om visualiseringen som ögonblicksbilden kom från inte längre är tillgängligt, kopplas du ändå till det ursprungliga arket. Om hela det ark där visualiseringen var placerad inte längre är tillgängligt, förblir du i storytelling-vyn och får ett felmeddelande som säger Ark saknas,
Tips: Du kan också få åtkomst till realtidsdata för ögonblicksbilden samtidigt som du spelar upp berättelsen.