Gå till huvudinnehåll

Untag

Kommandot används för att ta bort taggar från ett eller flera fält. Om man försöker ta bort en tagg från ett fältnamn som inte finns i appen, ignoreras försöket. Om det finns flera förekomster av ett fältnamn eller taggnamn används det senaste värdet.

Syntax:  

Untag fields fieldlist using mapname

Untag field fieldname with tagname

Arguments:  

Argument Beskrivning
fieldlist En kommaavgränsad lista över fält vars taggar ska tas bort.
mapname Namnet på en mappningstabell som tidigare har lästs in via en LOAD- eller SELECT-sats för mappning.
fieldname Namnet på det fält som taggarna ska tas bort från.
tagname Namnet på den tagg som ska tas bort från fältet.

Example 1:  

tagmap:

mapping LOAD * inline [

a,b

Alpha,MyTag

Num,MyTag

];

Untag fields using tagmap;

Example 2:  

Untag field Alpha with MyTag2;